Huấn luyện ATVSLĐ trực tuyến cho gần 1.100 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Vừa qua, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Cục An toàn lao động) đã mở các lớp huấn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác ATVSLĐ cho gần 1.100 cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam theo hình thức huấn luyện qua cầu truyền hình.
Các đối tượng theo học gồm có: Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ (970 học viên) ; Người làm công tác ATVSLĐ (85 học viên) và Người Huấn luyện ATVSLĐ (giảng viên Huấn luyện ATVSLĐ) (36 học viên)

IMG_20190708_153934

Nội dung, chương trình huấn luyện: Theo quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và qui định về công tác ATVSLĐ; Chính sách pháp luật về ATLĐ-VSLĐ; Cách nhận biết các nguy cơ và phòng tránh tai nạn lao động. Riêng khóa học dành cho Người Huấn luyện ATVSLĐ (giảng viên Huấn luyện ATVSLĐ) sẽ lựa chọn các học viên đòi hỏi có các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sư phạm đã tham gia học dành cho Người làm công tác ATVSLĐ tiếp tục huấn luyện để được cấp chứng chỉ người huấn luyện ATVSLĐ./.

X