Huấn luyện ATVSLĐ trực tuyến cho gần 1.500 cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Vừa qua, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã mở các lớp huấn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho gần 1.500 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo hình thức huấn luyện qua cầu truyền hình.

20190731_084712

20190731_081041

Huấn luyện ATVSLĐ trực tuyến qua cầu truyền hình cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Các đối tượng theo học gồm có: Người quản lý (1354 học viên); Người làm công tác ATVSLĐ (143 học viên) và Người làm công tác y tế (12 người)

Nội dung, chương trình huấn luyện: Trung tâm đã xây dựng 06 bộ tài liệu cho Tài liệu huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 (theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP). Trong đó, các phần kiến thức chung được xây dựng trên quy định của Pháp luật là Nghị định 44/2016/NĐ – CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP; Các phần về thực hành và các nội dung huấn luyện trực tiếp được xây dựng sát với thực tế công việc tổ chức sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty. Với các công đoạn sản xuất gồm: Chấp nhận, Khai thác, Vận chuyển, Phát, các nội dung như: Biển báo tại nơi làm việc, 5S tại nơi làm việc, công tác ATVSLĐ (nội dung, thực hành, các hình ảnh, video tai nạn và biện pháp phòng tránh, khắc phục tai nạn lao động).

20190731_155140

Bộ tài liệu huấn luyện

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức: Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghiệp vụ công tác ATVSLĐ bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh./.

X