Nâng cao kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Trong 2 ngày 7- 8/11/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đã phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)  cho 120 học viên là các cán bộ chủ chốt của 18 đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

a1 Ông Ngô Đại Quang phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc khóa huấn luyện ông Ngô Đại Quang phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã nhấn mạnh: Công tác ATVSLĐ phải gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh, muốn nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh các đơn vị phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Chính vì vậy, thời gian qua, Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác ATVSLĐ từ việc củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ; Trang bị phương tiện, bảo hộ lao động; Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; Huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động…

a3

Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động cung cấp các kiến thức về ATVSLĐ cho học viên 

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia, giảng viên ATVSLĐ của Cục An toàn lao động và Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ cung cấp cho học viên các kiến thức: Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghiệp vụ công tác ATVSLĐ bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh…/.

a2Quang cảnh lớp tập huấn

X