Các khóa huấn luyện đã thực hiện

Dự kiến: Tổ chức lớp nghiệp vụ kiểm định viên tại Tp HCM năm 2016

Kính mời các cá nhân, đơn vị tham gia lớp nghiệp vụ kiểm định viên dự kiến tổ chức tại TpHCM vào tháng 3/2016.

K_ HO_CH HU_N LUY_N K_ Thông báo chiêu sinh K_

Tin Liên Quan