Hoạt động huấn luyện

Chiêu sinh huấn luyện an toàn tháng 10/2014

Chiêu sinh huấn luyện an toàn tháng 10/2014

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 148/ATLĐ - TTHL V/v tổ chức chiêu sinh các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động              Hà Nội, ngày 24  tháng 9  năm 2014     Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp Thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động … Đọc Thêm

Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Ngày 29/5/2014

Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Ngày 29/5/2014

Thời gian: Dự kiến 23-29/6/2014 Địa điểm: Trường Trung cấp công đoàn, 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Nội dung: Có chương trình kèm theo Kinh phí dự kiến: 4.000.000 đ/Học viên Kính đề nghị các đơn vị sớm gửi bản đăng kí về cho trung tâm. Xin chân trọng cảm ơn . … Đọc Thêm

Page 2 of 212