Đăng ký huấn luyện, đào tạo, đo kiểm MTLĐ

Bắc Ninh: An toàn vệ sinh lao động – Từ khẩu hiệu đến hành động

Bắc Ninh: An toàn vệ sinh lao động – Từ khẩu hiệu đến hành động

“An toàn lao động nơi sản xuất”, “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”,… là những khẩu hiệu thường thấy ở các doanh nghiệp, song trên thực tế, khẩu hiệu thì thừa mà trách nhiệm lại thiếu, việc hiện thực hoá các khẩu hiệu đó vào hoạt động sản xuất, kinh doanh còn rất hạn chế, ít có doanh nghiệp làm được điều này. Vì vậy mà các vụ tai nạn lao động vẫn xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại về … Đọc Thêm