QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phỏng, chống bệnh nghề nghiệp (Quy định tại Điều 3 của Luật An toàn vệ sinh lao động).

Thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động về việc bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, các yếu tố có hại theo quy định pháp luật trong các cơ sở lao động. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố có hại để đề ra các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong năm.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực theo quy định.

Nội dung này xem xét có đưa vào căn cứ quy định pháp luật để người đọc tham khảo không? (Căn cứ quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động được quy định tại Điều 18 Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Điều 35, 36 Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Đăng kí đo kiểm môi trường lao động


Để đăng ký đo kiểm môi trường lao động bạn có thể liên hệ theo thông tin trực tiếp bên dưới hoặc điền vào Form bên cạnh và nhấn đăng ký.

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh Lao Động

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Nhà làm việc cơ quan Bộ Lao động Thương binh & Xã Hội, Số 3 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0979.158.815
E-mail: trungtamhuanluyen@molisa.gov.vn