ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1,2,3,4,5,6

Trung tâm huấn luyện An toàn thuộc cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội là đơn vị chuyên tổ chức đạo tạo huấn luyện và cấp chứng chỉ An toàn Lao động tại Việt Nam.

TẠI SAO PHẢI ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động là việc bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ. Là đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Trung tâm Huấn luyện An toàn là đơn vị có đầy đủ pháp lý, máy móc trang thiết bị và thẩm quyền để đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động.

Trong quá trình lao động sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là việc làm hết sức quan trọng. Đảm bảo an toàn lao động, tránh gây tổn hao sức khỏe, tính mạng của người lao động và tài sản của doanh nghiệp. Góp phần vào việc đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động sản xuất.

Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, việc đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các cấp quản lý, người lao động và đội ngũ nhân viên chuyên trách là việc cần thiết phải làm đối với mỗi doanh nghiệp.

PHÂN LOẠI ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Theo quy định, có 6 đối tượng huấn luyện An toàn lao động, được chia làm 6 nhóm như sau: