CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Những trọng trách gánh trên vai.

              Trung tâm Quốc gia về an toàn – Vệ sinh Lao Động là đơn vị trực thuộc Cục An toàn lao động, Bộ lao động – Thương binh và xã hội, được thành lập theo quyết định 1176/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, thực hiện chức năng đào tạo huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Trung tâm còn là đơn vị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thông qua việc giám sát, đánh giá chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, nghiên cứu và đề xuất các mô hình tổ chức, quản lý về công tác huấn luyện nhằm đáp ứng phù hợp cho từng thời kỳ.

              Trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, Trung tâm thường xuyên nghiên cứu, tiếp thu những thành tựu và kinh nghiệm huấn luyên an toàn, vệ sinh lao động của các nước tiên tiến trên thế giới, trong khu vực và trong nước, đồng thời nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện và đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động tại Việt Nam. Chính vì vậy, các đối tác và khách hàng của Trung tâm sẽ luôn được tiếp cận những thông tin và cách tư duy mới để vận dụng vào công việc thực tế của mình.

              Cùng chung với mục tiêu của Nhà nước và khách hàng là giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp và an sinh xã hội là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

1

              Đến với Trung tâm, chung tôi luôn cam kết nỗ lực phấn đấu để trở thành Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh Lao Động hàng đầu quốc gia và khu vực, mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đem lại hiệu quả thiết thực cho tổ chức, doanh nghiệp và hạnh phúc mỗi cá nhân, gia đình.

              Được sự quan tâm của các cấp, ban ngành… Trung tâm được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các học viên khi tham gia các khóa học có những trải nghiệm thiết thực, bổ ích.

              Dưới đây là những hình ảnh Trang thiết bị lắp đặt tại Trung tâm phục vụ cho các học viên tham gia trải nghiệm

2

Huấn luyện thực hành Cổng trục

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18

19

20

21

 

.              Bước sang năm 2018, ban lãnh đạo Trung tâm cùng tập thể cán bộ nhân viên trong Trung tâm sẽ cố gắng triển khai kế hoạch hoạt động theo đúng quyền hạn và chức năng của mình, tận dụng phát huy hết các tiềm lực, thế mạnh về  con người và cơ sở vật chất để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động.

Trung Hoàng

Trả lời