THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. An toàn Hóa chất, Mỏ & Kiểm định An toàn:

LIÊN HỆ: 0904 118799

2. An toàn Cơ – Nhiệt – Điện & Đào tạo nghề:

LIÊN HỆ: 0916 809669

3. Vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động:

LIÊN HỆ: 0979 158815

4. An toàn xây dựng:

LIÊN HỆ: 0904 365366

5. Xưởng thực hành:

LIÊN HỆ: 0915 903910

6. Văn phòng trung tâm:

LIÊN HỆ: 0913 525275

7. Kế toàn trung tâm:

LIÊN HỆ: 0982 118799

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (huanluyenantoan.gov.vn) là đơn vị trực thuộc Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã Hội. Có nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, đo kiểm và kiểm định về An toàn vệ sinh lao động.

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh Lao động là đơn vị được nhà nước quản lý, được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đầy đủ và điều kiện giảng dạy tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Nhằm thực hiện vai trò quan trọng là huấn luyện An toàn lao động và đo kiểm, kiểm định an toàn vệ sinh lao động.

Thành lập ngày 16/08/2004, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động – Cục An toàn Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đã và đang là đơn vị đi đầu trong huấn luyện đào tạo, đo kiểm và kiểm định An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam. Với cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại, giáo trình đào tạo đạt chuẩn, được nhiều đơn vị và đối tác đánh giá cao.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CỤC AN TOÀN – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI