Nâng cao kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Trong 2 ngày 7- 8/11/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đã phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức …

Huấn luyện an toàn

Đo kiểm môi trường lao động

  • van-ban
    Thông tư số: 28/2010/TT-BCT

    QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ  ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008  CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA  CHẤT THÔNG TƯ  QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ  ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM … Đọc tiếp

Tư vấn giám sát