Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động Cảng Quy Nhơn

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), đặc biệt năm 2015 Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động, tiếp theo đó là hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này được ban hành đã góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-TTg về tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ.

Tham dự khai mạc lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của CTCP Cảng Quy Nhơn có , đồng chí Nguyễn Cảnh Hiệp và các đồng chí Giảng viên Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Cục An toàn – Bộ LĐTB&XH và người lao động các đơn vị trực thuộc công ty.

Đ/c Nguyễn Cảnh Hiệp – Giảng viên huấn luyện Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động
Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của Cảng Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ nói chung và công tác ATVSLĐ tại công ty nói riêng. Đối với ngành Hàng hải – một ngành có điều kiện lao động đặc thù, thường xuyên phải làm việc trên môi trường biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động nên công tác AT-VSLĐ trong ngành hàng hải cũng có những đặc thù riêng và cần được đặc biệt coi trọng so với các ngành khác.

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho CBCNV tham dự lớp huấn luyện tập trung  học tập, tiếp thu tốt những kiến thức trong công tác ATVSLĐ để vận dụng vào thực tiễn công tác hàng ngày của mình, góp phần cùng với lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Học viên được tiếp cận với kiến thức về Luật ATLĐ, kỹ năng phòng chống cháy nổ, quy định về trang thiết bị bảo hộ lao động, kỹ năng sơ cứu người khi có tai nạn, và nhận biết được mối nguy hiểm thường gặp khi làm việc trên tàu biển để chủ động phòng, tránh các nguy cơ gây mất an toàn lao động khi đang thực thi công vụ.

Ông Nguyễn thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phát biểu khai mạc lớp huấn luyện
Mục tiêu sau lớp huấn luyện là tất cả người lao động khi đến làm việc phải chấp hành nghiêm túc Nội quy, quy định của Công ty, từ lao động gián tiếp đến trực tiếp phải sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, không đi muộn, về sớm, không lạm dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng. Đối với công nhân trong thời giờ làm việc phải mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã trang cấp. Thực hiện bố trí lao động phù hợp với mô hình tổ chức và công suất thiết bị; không để người lao động làm việc nặng nhọc, nguy hiểm quá giờ quy định, tuyệt đối không vì tiến độ mà làm bừa làm ẩu, cắt bớt giai đoạn hoặc để người lao động làm việc quá sức, quá giờ quy định.
Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của CTCP Cảng Quy Nhơn diễn ra trong 03 ngày, do các đồng chí Giảng viên Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Cục An toàn – Bộ LĐTB&XH trực tiếp giảng dạy.
Trung tâm HLATVSLĐ.
X