Tổ chức luyện nghiệp vụ Kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp lực

Triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP; Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP và Thông tư số: 16/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật  an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cục An toàn lao động giao nhiệm vụ Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức các khóa bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

Từ ngày 16.6.2020 đến ngày 4.7.2020 tại cơ sở Sơn Tây, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đã tổ chức lớp huấn luyện và sát hạch cho 160 học viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ Kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp lực.

Học viên là những người có trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với chuyên đề huấn luyện, phần lớn đã tham gia làm kỹ thuật viên tại các tổ chức dịch vụ kiểm định an toàn lao động.

Hình ảnh lớp học.

 

 

X