Công văn chiêu sinh Huấn luyện Nhóm 2 tại Hà Nội trong tháng 11

Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa huấn luyện đào tạo cán bộ an toàn thuộc đối tượng Nhóm 2 theo nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP đăng kí theo thông tin file đính kèm.

Rất mong được làm việc với quý khách! công ty xuất nhập khẩu

CVt11

CT N2

X