ĐÀO TẠO LẮP DỰNG DÀN GIÁO KIM LOẠI

Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức khóa đào tạo lắp dựng dàn giáo kim loại tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Trong tháng 7/2020, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đã tổ chức khóa đào tạo lắp dựng dàn giáo kim loại (trình độ sơ cấp) cho cán bộ, người lao động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Tham gia khóa học là các học viên đang làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Samsung Thái Nguyên Việt Nam.

 

 

Các học viên trong buổi học lý thuyết về dàn giáo kim loại

Trên cơ sở thực tiễn nhằm đáp ứng cho các công việc sử dụng dàn giáo để phục vụ thi công sửa chữa tại đơn vị, cùng với việc giám sát – quản lý an toàn đối với các nhà thầu vào thi công tại Samsung Thái Nguyên. Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đã phối hợp với Công ty Samsung Thái Nguyên tổ chức khóa đào tạo lắp dựng dàn giáo kim loại cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát an toàn tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Thời gian thực tế của khóa đào tạo được thực hiện trong 03 tháng với 10 Modul đào tạo chuyên sâu về dàn giáo cùng cách thức lắp dựng, tháo dỡ theo tiêu chuẩn về dàn giáo BS 1139. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ thi sát hạch cả phần lý thuyết và thực hành về lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tại hiện trường làm việc. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề quốc gia về lắp dựng dàn giáo theo đúng yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Trần Xuân Hiển

X