Điện lực Lạng Sơn: Đảm bảo an toàn hàng lang lưới điện

 

Đơn vị đã tổ chức ký cam kết thực hiện 8 nội dung giữa giám đốc Điện lực, quản đốc phân xưởng…, đảm bảo thực hiện an toàn lao động. Đặc biệt, người lao động tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, không được tự mình làm bừa, làm ẩu.

Tiền thân là Nhà máy phát điện Lạng Sơn, điện lực Lạng Sơn nhận sản phẩm điện năng từ công tơ đầu nguồn đặt tại trạm 110 kV Đồng Mỏ và trạm 110 kV TP.Lạng Sơn. Khách hàng gia đình là gần 58.000 hộ, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 114.908/137.845 hộ, chiếm 83,36%.

Với địa hình miền núi phức tạp, điện lực Lạng Sơn càng nỗ lực hơn trong việc thực hiện an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo đưa điện an toàn đến từng bản làng cho bà con. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Minh Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật cho biết năm 2014 nhằm kiện toàn tổ chức “Năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động”, công ty đã thành lập ban, tiểu ban chỉ huy và phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Đơn vị đã tổ chức ký cam kết thực hiện 8 nội dung giữa giám đốc Điện lực, quản đốc phân xưởng…, đảm bảo thực hiện an toàn lao động. Đặc biệt, người lao động tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, không được tự mình làm bừa, làm ẩu.

Để nhắc nhở công nhân, đầu giờ hằng ngày tại các đơn vị trực thuộc đều tổ chức chiếu video clip các vụ tai nạn lao động có lỗi vi phạm điển hình, trước khi công nhân ra hiện trường. Hằng tháng, từ cấp tổ, đội và đơn vị tổ chức đều bồi dưỡng, huấn luyện cho nhân viên, công nhân rút kinh nghiệm về tai nạn lao động đã xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn lao động trong những tháng cuối năm, điện lực Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đã thực hiện với cán bộ công nhân viên; khắc phục các tồn tại trên lưới điện, đặc biệt là trên lưới điện hạ áp nông thôn, những điểm có nguy cơ mất an toàn cao (dây dẫn võng trùng, cột tre gỗ bị nghiêng và không đảm bảo chiều cao, tiếp địa không đầy đủ, cây cối vi phạm…).

Ngoài ra, điện lực Lạng Sơn còn lập phương án khắc phục xử lý các vụ vi phạm hành lang lưới điện cao cáp, vi phạm khoảng cách pha đất, đảm bảo đạt chỉ tiêu. Dự kiến, số vụ vi phạm hành lang lưới điện cao cáp sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm là 12 vụ; khắc phục triệt để khóa tủ phân phối, tay cầu dao cách lý không có khóa, các biển báo tên trạm, biển báo an toàn bị mờ, bị mất.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng khẳng định luôn xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm đã có 37 người bị giảm thưởng an toàn và học lại quy trình (kiểm tra định kỳ lần 1 không đạt), 6 người bị giảm thưởng do thực hiện sai và 58 người bị giảm thưởng do các vi phạm an toàn khác (quản lý hành lang lưới điện, lắp đặt, thay tháo công tơ, chế độ báo cáo, bảo quản trang bị dụng cụ an toàn…).

Những tháng cuối năm, điện lực Lạng Sơn sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra đột xuất hiện trường, đảm bảo tần suất và chất lượng kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm, đảm bảo sản xuất an toàn cho người và thiết bị; đồng thời, duy trì việc giao ban an toàn tuần và theo dõi, đôn đốc các đơn vị kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động đầu giờ hằng ngày theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra tổng thể cũng như chấm điểm thi đua công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chương trình Năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động 2014.

Quang Duẩn (Tổng hợp)

X