Khóa huấn luyện ATVSLĐ Công ty cổ phần Trà Bắc – Tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về công tác huấn luyện ATVSLĐ, trong 02 ngày từ ngày 13-06-2009 đến ngày 14-06-2009, Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ – Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã phối hợp với Công ty cổ phần Trà Bắc – Tỉnh Trà Vinh tổ chức khoá huấn luyện “An toàn vệ sinh lao động” cho 60 học viên là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện – Cục ATLĐ giảng bài trong lớp huấn luyện

Ông Lý Xuân Hòa – Chuyên viên Sở LĐTBXH Tỉnh Trà Vinh giảng bài trong lớp huấn luyện

 

X