LÃNH ĐẠO CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG CHÚC MỪNG TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÂN NGÀY 20/11

Trung tâm Quốc gia về ATVSLĐ  là đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trực thuộc Cục An toàn lao động, hiện Trung tâm được Nhà nước và Chính phủ Hàn Quốc đầu tư, viện trợ cho một cơ sở huấn luyện khang trang, hiện đại nhất trên cả nước với nhiều hệ thống các thiết bị thực hành hiện đại, phòng học, phòng nghỉ phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ. Trung tâm hiện có đội ngũ giảng viên về ATVSLĐ có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện ATVSLĐ, hàng năm Trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ chính được Bộ giao là huấn luyện cho hàng chục nghìn người là cán bộ an toàn tại các doanh nghiệp, đối tượng là người huấn luyện về ATVSLĐ và Người sử dụng lao động, người lao động, Bên cạnh đó các giảng viên của Trung tâm luôn được cập nhật các kiến thức mới về ATVSLĐ từ các chuyên gia hàng đầu về ATVSLĐ trong nước cũng như là từ các chuyên gia nước ngoài.

Lãnh đạo Cục An toàn Lao động  chúc mừng toàn thể cán bộ, chuyên viên của Trung tâm

Công tác giáo dục, tuyên truyền,huấn luyện, tư vấn ATVSLĐ trong những năm qua đã được đẩy mạnh,từng bước hình thành phong trào thi đua bảo đảm ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Vì vậy, tần suất tai nạn lao động chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao (khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện…), tỷ lệ người mắc mới bệnh nghề nghiệp hằng năm có xu hướng giảm, sức khoẻ của người lao động nhìn chung được bảo đảm, góp phần bảo vệ nguồn nhân lực xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định xã hội và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ nói chung và công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nói riêng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức sau đây:

-Việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm, nhất là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhiều doanh nghiệp thực hiện các quy định chỉ để đối phó sự kiểm tra của cơ quan quản lí nhà nước;

– Số lượng người được huấn luyện về ATVSLĐ năm sau tăng so với năm trước nhưng vẫn đạt tỷ lệ thấp, còn cách xa so với tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, nhiều người lao động chưa được huấn luyện ATVSLĐ. Người lao động chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, chưa quen với tác phong công nghiệp và bị hạn chế về kỷ luật lao động, thiếu được huấn luyện về ATVSLĐ nên chưa hiểu biết đầy đủ về các mối nguy hiểm cần phải đề phòng;

– Việc đo, kiểm tra định kỳ các yếu tố có hại trong môi trường lao động, việc tổ chức quản lý sức khỏe người lao động tuy được tăng cường nhưng vẫn còn rất hạn chế (số nơi làm việc, số người lao động thuộc diện quản lý chiếm chỉ khoảng 10% tổng số).

Để làm tốt công tác này việc nâng cao nhận thức thông qua công tác đào tạo, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ cho  các đối tượng, các doanh nghiệp là một yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn phải đáp ứng. Tuy nhiên do tiết kiệm kinh phí nên nhiều doanh nghiệp không thực hiện việc đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ hoặc đào tạo, huấn luyện một cách không đầy  đủ dẫn đến việc Người sử dụng lao động và Người lao động không nắm được thông tin và các qui định về ATVLĐ.

Giám đốc Trung tâm chúc mừng cán bộ, nhân viên nhân ngày 20/11

Nguyễn Thu Phương

X