“Người đồng hành” bền bỉ với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Trung tâm Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động, tiền thân là Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động được thành lập từ năm 2004 theo Quyết định số 1176/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn lao động.

Trải qua hơn 16 năm hoạt động, Trung tâm là đơn vị luôn đi đầu trong công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên phạm vi cả nước giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các nội dung chương trình mang tính hình mẫu cho các tổ chức dịch vụ ATVSLĐ áp dụng nhằm tăng cường chất lượng công tác ATVSLĐ góp phần cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của các doanh nghiệp. Trung tâm ngày càng lớn mạnh và phát triển trên nhiều lĩnh vực dịch vụ về ATVSLĐ. Trung tâm đã thực hiện đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý, người làm công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty và hàng triệu lượt người lao động; quan trắc môi trường lao động cho hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn cả nước; đào tạo ngắn hạn sơ cấp nghề cho hàng nghìn người lao động và kiểm định hàng nghìn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Ghi nhận quá trình xây dựng và phát triển không ngừng của Trung tâm, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ký ban hành QĐ số: 16/QĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2021 về việc đổi tên và kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện An toàn – Vệ sinh lao động  thành “Trung tâm Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động” tên giao dịch quốc tế là “National Center for Occupationl Safety and Heath” viết tắt là “NCOSH”.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao quyết định đổi tên “Trung tâm quốc gia về ATVSLĐ” cho ông Nguyễn Thanh Hưng – Giám đốc Trung tâm

Trung tâm có 3 chức năng và 17 nhiệm vụ được Bộ giao thực hiện các hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ATVSLĐ: Đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; Quan trắc môi trường lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Đào tạo nghề ngắn hạn, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thử nghiệm, chứng nhận máy, thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân; tư vấn về ATVSLĐ; Hợp tác quốc tế….

Trung tâm luôn xác định mục tiêu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước là nội dung ưu tiên hàng đầu như: Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho nhiều văn bản của Bộ, Cục ATLĐ; Tham gia thực hiện dịch vụ công trong việc huấn luyện mẫu ATVSLĐ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động trong nhiều địa phương trên cả nước. Xây dựng chương trình tài liệu về ATVSLĐ, đào tạo nghiệp vụ cho thanh tra, cán bộ các sở đia phương theo đặt hàng của Cục An toàn lao động; Thực hiện các hoạt động đo, thử nghiệm, chứng thực các số liệu làm cơ sở dữ liệu đánh giá điều kiện lao động để phân loại lao động theo điều kiện lao động làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (như lĩnh vực chăm sóc người có công, các cơ sở cai nghiện, các cơ sở bảo trợ xã hội, lĩnh vực xây dựng, điện, khai thác khoáng sản…)

Với cơ sở vật chất được đầu tư trên 100 tỷ đồng từ Dự án KOICA, cùng các dự án đầu tư của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với các thiết bị, hạ tầng cơ sở hiện đại bậc nhất Việt Nam trong công tác ATVSLĐ. Trung tâm luôn là đơn vị hàng đầu trong cả nước về công tác huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường Lao động, Kiểm định và tổ chức đào tạo kiểm định viên… Trung tâm luôn chú trọng đầu tư vào nhiệm vụ trọng tâm này đặc biệt là đào tạo “Máy cái” với các nhóm đối tượng như: Người huấn luyện ATVSLĐ, người làm  ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, số lớp huấn luyện và số người được huấn luyện liên tục tăng trong những năm gần đây.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và khách mời cắt băng khánh thành Dự án “Phát triển nâng cao năng lực trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động” do chính phủ Hàn Quốc Tài trợ.

Không chỉ tham gia công tác huấn luyện trong nước hiện nay Trung tâm còn tham gia giảng dạy tại các nước (Thái Lan, Campuchia, Lào); Tổ chức, triển khai thực hiện tốt và có uy tín các dịch vụ an toàn vệ sinh lao động cho các Tập đoàn, Công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam cũng như những đòi hỏi khắt khe theo tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng dịch vụ cao như: Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tập đoàn Samsung, Công ty Honda, Vinfast, Toto, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn điện lực, Tập đoàn xăng dầu, Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản VN, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam …).

Nguyễn Thanh Hưng

X