PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ VÀ CHIẾN LƯỢC

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động là yêu cầu pháp lý bắt buộc trong hệ thống luật pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Một chính sách huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khoa học và hợp lý, cùng với công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động chính xác – tin cậy sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khả năng và động lực làm việc của người lao động, phát triển tính cạnh tranh và các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn trên, Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực thuộc Cục An toàn lao động, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành lập từ tháng 8 năm 2004. Trải qua gần 20 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm đã dần khẳng định được vị thế tiên phong của mình trong công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho mọi đối tượng trên địa bàn cả nước. Các đơn vị, đối tác mà Trung tâm đã hướng đến và làm hài lòng trong thời gian qua là các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị dịch vụ huấn luyện – kiểm định kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động…

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (thứ 2 từ bên phải), cùng với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam (thứ nhất từ bên phải) thăm và làm việc với Trung tâm

Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển nhanh về khả năng ứng dụng của các ngành khoa học kỹ thuật vào trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, cộng thêm đòi hỏi sự thích nghi về hội nhập quốc tế trong công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động của Việt Nam với thế giới. Nhận thức được thời cơ và thách thức đó, bản thân Trung tâm đã xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển cho giai đoạn tới cụ thể như sau:

Một là về định hướng phát triển: Tiếp tục nỗ lực xây dựng Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trở thành Trung tâm Quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động vào năm 2020, là cơ sở đào tạo, huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động và nghiên cứu khoa học tiên phong trong cả nước và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện tốt quan điểm “luôn cung cấp các sản phẩm về đào tạo, huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động và nghiên cứu khoa học về an toàn vệ sinh lao động chất lượng cao đáp ứng cho xã hội”.

– Thực hiện định hướng là đơn vị tiên phong trong đào tạo, huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn, quan trắc môi trường lao động và nghiên cứu khoa học đầu ngành về an toàn vệ sinh lao động được Bộ chủ quản giao phó với nhiệm vụ:

+ Tập hợp, chuẩn hoá các chương trình, tài liệu huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp cho các lĩnh vực, ngành nghề công việc.

+ Là đơn vị đầu mối đào tạo hệ thống giảng viên, kiểm định viên về kỹ thuật an toàn lao động, cán bộ làm công tác chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện – kiểm định về kỹ thuật an toàn lao động.

+ Đa dạng hoá các mô hình – phương pháp đào tạo, chương trình thực hành mới, xây dựng, thiết lập các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chính xác, tin cậy, hiện đại trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động để chuyển giao công nghệ dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

– Ứng dụng thiết bị – công nghệ hiện đại vào việc thực hiện quan trắc môi trường lao động, đánh giá các nghề công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm  và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm để đạt được kết quả chính xác nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

– Phát triển nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phục vụ trong việc định hướng cho công tác quản lý nhà nước về huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

– Thống kê, đánh giá tính hiệu quả, tính khoa học trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động nhằm hỗ trợ cho công tác hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

Hai là về quy mô tổ chức và cơ sở vật chất: Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, năng động; đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học; đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt ra của chiến lược phát triển Trung tâm giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030: Đổi mới tổ chức bộ máy của Trung tâm theo mô hình các Phòng, Ban, Khoa nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo – huấn luyện là cầu nối giữa đào tạo lý thuyết với ứng dụng thực tiễn trong việc kiểm định kỹ thuật an toàn và quan trắc môi trường lao động; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học đầu ngành, tập trung bồi dưỡng chuyên môn sâu cho đội ngũ cán bộ, viên chức và giảng viên.

– Về cơ sở vật chất, hạ tầng: Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả cơ sở huấn luyện tại Sơn Tây, đáp ứng huấn luyện lý thuyết và thực hành về an toàn vệ sinh lao động cho các ngành nghề, lĩnh vực. Có ký túc xá với công năng đáp ứng được 200 học viên học tập, huấn luyện thường xuyên tại Sơn Tây trong năm 2025.

+ Hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ việc nghiên cứu, đánh giá – xử lý kết quả quan trắc môi trường lao động, thử nghiệm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo độ chính xác – tin cậy cao.

+ Xây dựng và đưa vào hoạt động các Văn phòng vùng tại 02 miền: miền Trung và miền Nam với cơ sở vật chất và bộ máy đồng bộ, hiện đại đủ điều kiện cho việc hoạt động đào tạo lý thuyết và thực hành cho đội ngũ giảng viên nguồn, kiểm định viên về kỹ thuật an toàn lao động, cán bộ làm công tác an toàn tại các khu vực này.

– Rà soát, kiện toàn hệ thống tài liệu đào tạo, huấn luyện về lý thuyết cũng như thực hành theo các chuyên đề chuyên sâu, cơ bản đáp ứng được cho các ngành nghề.

Ba là tiếp tục mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về an toàn vệ sinh lao động có uy tín của các nước trong và ngoài khu vực nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực.

– Khai thác, mở rộng các dự án tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế, trên cơ sở đó tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, đồng thời khai thác các nguồn lực tài chính để hiện đại hoá cơ sở vật chất của Trung tâm.

Bốn là luôn định hướng phát triển Trung tâm theo quy mô chiến lược với tầm nhìn và sứ mệnh “Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên phong của Việt Nam và khu vực về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, không ngừng phấn đấu vì sự đảm bảo cho sức khoẻ và tính mạng của người lao động thông qua những nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo nguồn nhân lực làm công tác an toàn cho các doanh nghiệp, trong các công trình nghiên cứu khoa học chất lượng cho xã hội”. Được thực hiện dựa trên các giá trị cốt lõi:

– Luôn tự hào và đáng tin cậy về chất lượng công việc – dịch vụ.

– Hiện đại về cơ sở vật chất với phương pháp làm việc tiên tiến.

– Chuyên nghiệp trong phong cách làm việc – Luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới không ngừng.

– Gia tăng các giá trị nhận thức nhân văn về an toàn vệ sinh lao động cho xã hội, cho doanh nghiệp và người lao động là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

                                                                                                                  Trần Xuân Hiển – Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ

 

 

X