THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP; Thông tư số: 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Được sự đồng ý của Cục An toàn lao động, Trung tâm trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” chương trình cụ thể như sau:

  1. Đơn vị tổ chức huấn luyện: Trung tâm Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động.
  2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
  3. Thời gian: 02 ngày ( từ ngày 16/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
  4. Thông tin chung về khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Đối tượng tham gia: Là các kiểm định viên có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (Kiểm định viên các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH).

Nội dung huấn luyện: Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm định; các thông tin quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên toàn quốc.

Giảng viên: Lãnh đạo, các chuyên viên Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

  1. Kinh phí:

Phí tham dự: 2.000.000 đồng/01 học viên tham dự.

Học viên đóng học phí trước khi khai giảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động

Số tài khoản: 220-10-00-7686866

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội.

  1. Đăng ký dự học: Các đơn vị có nhu cầu gửi học viên tham gia xin liên hệ:

Phòng an toàn Mỏ, hóa chất và kiểm định – Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động.

Địa chỉ: Nhà làm việc LCQ Bộ LĐTBXH, số 3, ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 0243.7344220

Hotline: 0904.118.799 (Hồ Cảnh Phương).

Email: hocanhphuong@gmail.com

Hoặc tìm hiểu thêm trên trang Website: antoanlaodong.gov.vn www.huanluyenantoan.gov.vn.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia huấn luyện gửi danh sách đăng ký theo mẫu trước ngày 10 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn!

FILE_20211130_143544_CamScanner 11-30-2021 14.34
X