Thông báo thời gian khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2020 tại Hà Nội

Theo thông báo tuyển sinh số: 12/ATLĐ-TTHL ngày 20/2/2020 của Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, dự kiến ngày 5/5/2020 khai giảng khóa “Huấn luyện Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” tại Hà Nội.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm huấn luyện An toàn – Vệ sinh lao động thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa “Huấn luyện Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” tại Hà Nội,  thời gian tổ chi tiết như sau:

  1. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khai giảng ngày 16/6/2020 (có nội dung chương trình kèm theo)
  2. Lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khai giảng ngày 16/6/2020 (có nội dung chương trình kèm theo)

Trong thời gian này Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí tham gia các khóa huấn luyện trên đến hết ngày 10/6/2020.

 

Phòng AT Hóa chất – Mỏ

 

X