Thông báo: Tổ chức khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động cho đối tượng người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất (Nhóm 5) tại Nghệ An

công văn chiêu sinh lớp chuyên môn y tế
X