Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ

Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ tại cơ sở Sơn Tây – Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội. nên học kế toán ở đâu
Dự kiến khai giảng vào ngày 20/4/2015

m_u phi_u __ng k_

Q_ s_ 90 Q_-ATL_ ngày 25-3-2015

Thông báo tuy_n sinh l_p KDV

X