THÔNG BÁO: TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG VÀ HỆ THỐNG CÁP TREO VẬN CHUYỂN NGƯỜI.

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP; Thông tư số: 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH; và thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ Quyết định số: 20/QĐ- ATLĐ ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động.

Trung tâm trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện nói trên chương trình cụ thể như sau:

  1. Đơn vị tổ chức huấn luyện: Trung tâm Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động.
  2. Địa điểm, thời gian của khóa huấn luyện:

Địa điểm

Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động cơ sở Sơn Tây địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Xuân Khanh, TX.Sơn Tây, Hà Nội

Thời gian huấn luyện:  (có chương trình huấn luyện kèm theo)

Thông tin chung về các khoá huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và chưa được cấp chứng chỉ kiểm định viên hoặc đã bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên.

Khóa huấn luyện được chia thành 02 lớp gồm:

– Lớp 01: Nghiệp vụ kiểm định Công trình vui chơi công cộng cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 23 đến 24 Mục I Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH.

– Lớp 02: Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cáp treo vận chuyển người cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện đối tượng 25 Mục I Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH.

Nội dung huấn luyện:

+  Lý thuyết chung, gồm: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kiểm định; Phương pháp đánh giá rủi ro máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo lường, dụng cụ phục vụ công tác kiểm định kỹ thuật an toàn.

+  Lý thuyết nghiệp vụ về đối tượng kiểm định, bao gồm: nguyên lý cấu tạo, vận hành thiết bị; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với từng đối tượng kiểm định.

+ Thực hành: kiểm định thiết bị theo quy trình kiểm định; sử dụng phương tiện đo lường, kiểm tra dụng cụ phục vụ công tác kiểm định.

  1. Số lượng học viên: 80 học viên/lớp.
  2. Kinh phí: Kinh phí cho 01 học viên tham gia từng modul chi tiết:
TT Nội dung Kinh phí (VNĐ)
1 Lý thuyết chung/Áp dụng cho tất cả học viên 2.000.000/1 học viên
2 Nghiệp vụ kiểm định Công trình vui chơi công cộng 6.000.000/ 1 học viên
3 Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cáp treo vận chuyển người 7.000.000/ 1 học viên
4 Sát hạch thực hành (Áp dụng cho 1 Modul) 500.000/1 học viên

Học viên đóng học phí trước khi khai giảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động

Số tài khoản: 220-10-00-7686866

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

  1. Đăng ký dự học: Các đơn vị có nhu cầu gửi học viên tham gia xin liên hệ:

Phòng  Kế hoạch tài chính – Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động.

Địa chỉ: Nhà làm việc LCQ Bộ LĐTBXH, số 3, ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 0243.7344220

Hotline: 0904.118.799 (Hồ Cảnh Phương).

Email: hocanhphuong@gmail.com

Hoặc tìm hiểu thêm trên trang Website: antoanlaodong.gov.vn www.huanluyenantoan.gov.vn.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia huấn luyện gửi danh sách đăng ký theo mẫu trước ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ:

Người nhận: Hồ Trọng Hoàn

Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động:

Địa chỉ: Nhà làm việc LCQ Bộ LĐTBXH, số 3, ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0912.460.078.

Các đơn vị, các nhân có nhu cầu ăn, ở tại khu nội trú Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0989.345.902 (gặp chị Ngân) để được hướng dẫn và đăng ký.

FILE_20210312_110453_kiểm định trò chơi 2021
X