Tin tức - sự kiện

Khai mạc lớp giảng viên an toàn

Khai mạc lớp giảng viên an toàn

Sáng ngày 25/2/2015 tại Hà Nội, Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức khai giảng lớp huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động đầu tiên đón chào năm 2015. Tới dự và khai mạc lớp học có ông Nguyễn Anh Thơ - Cục phó Cục An toàn lao động -  Bộ lao động thương binh xã hội. … Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh lớp giảng viên ATLĐ, VSLĐ tại Đà Nẵng

Công văn chiêu sinh lớp giảng viên ATLĐ, VSLĐ tại Đà Nẵng

cv 2 … Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh tại Đà Nẵng

Công văn chiêu sinh tại Đà Nẵng

Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh lớp đào tạo giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Công văn chiêu sinh lớp đào tạo giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh lớp Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ tại TP.Vũng Tàu

Công  văn chiêu sinh lớp Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ tại TP.Vũng Tàu

Đọc Thêm

Chiêu sinh huấn luyện an toàn tháng 10/2014

Chiêu sinh huấn luyện an toàn tháng 10/2014

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 148/ATLĐ - TTHL V/v tổ chức chiêu sinh các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động              Hà Nội, ngày 24  tháng 9  năm 2014     Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp Thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động … Đọc Thêm

Page 8 of 12« First...67891011...Last »