Cv chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách (Nhóm 2) tại Hà Nội từ ngày 20-25/4/2015

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNGTRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 38/ATLĐ – TTHLV/v tổ chức chiêu sinh lớp huấn luyện Cán bộ an toàn vệ sinh lao động              Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015    học kế toán thực hành ở đâu… Xem thêm »