Tình hình tai nạn lao động năm 2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2020 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2021.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.610 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

– Số người chết vì TNLĐ: 966 người, so với năm 2019 giảm 13 người tương ứng 1,34%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 661  người, tăng 51 người tương ứng với 8,36% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 305 người, giảm 64 người tương ứng với 17,34% so với năm 2019);

– Số vụ TNLĐ chết người: 919 vụ, so với năm 2019 giảm 08 vụ tương ứng 0,87%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 629 vụ, tăng 57 vụ tương ứng với 9,97% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 290 vụ, giảm 65 vụ tương ứng với 18,31% so với năm 2019);

– Số người bị thương nặng: 1.897 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.617 người, tăng 25 người tương ứng với 1,57% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 280 người, giảm 20 người tương ứng với 6,57% so với  năm 2019);

– Nạn nhân là lao động nữ: 2.724 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 2.510 người, giảm 25 người tương ứng với 0,99% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 214 người, giảm 22 người tương ứng với 9,32% so với năm 2019);

– Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 111 vụ, so với năm 2019 giảm 35 vụ tương ứng 31,53%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 74 vụ, giảm 45 vụ tương ứng với 37,82% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 37 vụ, tăng 10 vụ tương ứng với 37,03% so với năm 2019).

* Tình hình TNLĐ năm 2020 trong khu vực có quan hệ lao động tăng, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2019 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

                                        (Chi tiết tại Phụ lục I).                  

Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2020 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội; các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Hải Dương, Nghệ An.

 1. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 2. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Số vụ tai nạn lao động

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 7.473 vụ TNLĐ làm 7.649 người bị nạn trong đó:

– Số người chết: 661 người;

– Số vụ TNLĐ chết người: 629 vụ;

– Số người bị thương nặng: 1.617 người;

– Nạn nhân là lao động nữ: 2.510 người;

– Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 74 vụ.

(Chi tiết tại Phụ lục II).

Những địa phương có nhiều người chết vì TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội; các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

 1. 2. So sánh tình hình TNLĐ năm 2020 với năm 2019

Qua các số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2020 so với năm 2019 cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu thống kê năm  2019 năm  2020 Tăng (+) /giảm(-)
1 Số vụ 7.130 7.473 +343(+4,81%)
2 Số nạn nhân 7.267 7.649 +382(+5,26%)
3 Số vụ có người chết 572 629 +57(+9,97%)
4 Số người chết 610 661 +51(+8,36%)
5 Số người bị thương nặng 1.592 1.617 +25(+1,57%)
6 Số nạn nhân là lao động nữ 2.535 2.510 -25(-0,99%)
7 Số vụ có 2 người bị nạn trở lên 119 74 -45(-37,82%)

Bảng 1: So sánh tình hình TNLĐ năm 2020 và năm 2019 khu vực có quan hệ lao động.

 1. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm đối với vụ TNLĐ xảy ra trong năm 2020

– Điển hình một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (làm chết người và bị thương nhiều người) tại các địa phương như: Thành phố Hà Nội; các tỉnh: Bến Tre, Hòa Bình, Đồng Nai, Phú Yên, Kon Tum, Điện Biên, Hải Dương, Thái Bình, Long An, xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, điện;

– Ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang trong quá trình điều tra, chưa có hình thức xử lý năm 2020 có 24 vụ Đoàn điều tra TNLĐ đề nghị khởi tố, 17 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

(Chi tiết tại Phụ lục III).

 1. Tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù

– Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng năm 2020, xảy ra 96 vụ tai nạn lao động (32 vụ tai nạn lao động có người chết), làm 144 người bị nạn (64 người chết, 65 ng­­ười bị th­­ương nặng, 15 người bị thư­ơng nhẹ);

– Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2020, tổng số vụ TNLĐ: 29 vụ, làm 81 người bị nạn (không có người chết, 19 người bị thương nặng, 62 người bị thương nhẹ);

– Theo báo cáo của Bộ Công Thương năm 2020 không xảy ra vụ tai nạn lao động nào trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (trên bờ);

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, chưa có báo cáo tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù.

 1. PHÂN TÍCH CÁC VỤ TNLĐ TỪ CÁC BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người nhận được, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có một số đánh giá như sau:

 1. Tình hình tai nạn lao động chết người theo loại hình cơ sở sản xuất

– Loại hình công ty cổ phần chiếm 37.61% số vụ tai nạn chết người và 40% số người chết;

– Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 30,28% số vụ tai nạn chết người và 29,57% số người chết;

– Loại hình doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm 22,93% số vụ tai nạn chết người và 21,74%  số người chết;

– Loại hình doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể chiếm 5,51% số vụ tai nạn và 5,22,% số người chết.

 1. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người

– Lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 16,51% tổng số vụ và 17,39% tổng số người chết;

– Lĩnh vực xây dựng chiếm 15,6% tổng số vụ tai nạn và 16,52% tổng số người chết;

– Lĩnh vực cơ khí, luyện kim chiếm 6,42% tổng số vụ và 7,83% tổng số người chết;

– Lĩnh vực dịch vụ chiếm 5,51% tổng số vụ và 5,22% tổng số người chết;

– Lĩnh vực dệt may, da giầy chiếm 5,5% tổng số vụ và 5,22% tổng số người chết.

 1. Các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất

– Ngã từ trên cao, rơi chiếm 26,61% tổng số vụ và 25,22% tổng số người chết;

– Tai nạn giao thông chiếm 22,02% tổng số vụ và 22,61% tổng số người chết;

– Điện giật chiếm 13,76% tổng số vụ và 13,04% tổng số người chết;

– Đổ sập chiếm 12,84% tổng số vụ và 15,65% tổng số người chết;

– Vật văng bắn, va đập chiếm 7,34% tổng số vụ và 6.96% tổng số người chết;

 1. Các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người

* Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 44,97% tổng số vụ và 44.35% tổng số người chết, cụ thể:

– Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 17,43% tổng số vụ và 16,52% tổng số người chết;

– Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động chiếm 11,93% tổng số vụ và 11,3% tổng số người chết;

– Do tổ chức lao động và điều kiện lao động chiếm 8.27% tổng số vụ và 9,57% tổng số người chết;

– Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 4,59% tổng số vụ và 4,35% tổng số người chết;

– Người sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không bảo đảm chiếm 2,75% tổng số vụ và 2,61% tổng số người chết.

* Nguyên nhân người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm 23,85% tổng số số vụ và 22,61% tổng số người chết.

* Còn lại 31,18% tổng số vụ tai nạn lao động với 33,04% tổng số người chết, xảy ra do các nguyên nhân khác như: tai nạn giao thông, nguyên nhân TNLĐ do người khác hoặc nguyên nhân chưa tính đến.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TNLĐ VÀ VIỆC ĐIỀU TRA, BÁO CÁO TNLĐ XẢY RA TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 1. Tình hình TNLĐ năm 2020 so với năm 2019

Trong năm 2020, trong khu vực có quan hệ lao động số vụ TNLĐ tăng, tổng số nạn nhân tăng, số vụ có người chết tăng, số người chết tăng, số người bị thương nặng tăng, nạn nhân là lao động nữ giảm, số vụ có từ 02 nạn nhân trở lên giảm (Chi tiết tại Bảng 1 nêu trên). Cùng tăng với số vụ và số người bị TNLĐ là do số cơ sở tham gia báo cáo tăng lên 3,81% so với năm 2019 (từ 25.495 cơ sở báo cáo năm 2019 lên 26.469 cơ sở năm 2020), theo đó số lao động tham gia báo cáo tăng thêm 15% so với năm 2019. Bên cạnh đó việc lao động làm bù cho những tháng nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 gây ra căng thẳng thần kinh tâm lý, sức khỏe cũng là một phần nguyên nhân gián tiếp làm tăng TNLĐ.

Năm 2020 lĩnh vực Xây dựng chưa phải là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người nhất (đứng thứ hai), nhưng có nhiều vụ nghiêm trọng, gây chết nhiều người trong một vụ (tương ứng với đó yếu tố ngã cao, rơi, đổ sập, đột xuất chở thành yếu tố gây chết người hàng đầu trong năm 2020).

 1. Tình hình điều tra tai nạn lao động

– Đa số các vụ TNLĐ đã được khai báo và điều tra đúng quy định. Tuy nhiên một số địa phương còn chậm gửi biên bản điều tra về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; số biên bản nhận được chỉ chiếm 22,35 % tổng số vụ TNLĐ chết người;

– Trong năm 2020, Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Thuận là những địa phương báo cáo kịp thời biên bản điều tra TNLĐ theo thẩm quyền về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp theo dõi.

 1. Chất lượng báo cáo tai nạn lao động năm 2020

– Trong năm 2020, 63/63 địa phương đã thực hiện việc báo cáo tình hình TNLĐ theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Một số địa phương báo cáo chậm: Thừa Thiên Huế, Cà Mau;

– Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn thấp. Trong năm 2020, có khoảng 5,47% doanh nghiệp báo cáo về tình hình TNLĐ. Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình TNLĐ chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình TNLĐ trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

4. Thiệt hại về vật chất

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại về vật chất do TNLĐ xảy ra năm 2020 như sau: chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,… là trên 6.003 tỷ đồng; thiệt hại về tài sản trên 3,883 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là trên 150.324 ngày.

 1. TÌNH HÌNH TNLĐ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 2. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Theo báo cáo của 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc đã xảy ra 907 vụ TNLĐ làm 961 người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động bị nạn trong đó:

– Số người chết: 305 người;

– Số vụ TNLĐ chết người: 290 vụ;

– Số vụ TNLĐ có 2 người bị nạn trở lên: 37 vụ;

– Số người bị thương nặng: 280 người;

– Nạn nhân là lao động nữ: 214 người.

(Chi tiết tại Phụ lục IV).

Các vụ TNLĐ xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, cơ khí, kinh doanh dịch vụ. Các địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2020 như: Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh,…

Theo số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2020 so với năm 2019 cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu thống kê năm 2019 năm 2020 Tăng (+) /giảm(-)
1 Số vụ 1.020 907 -113(-11,08%)
2 Số nạn nhân 1.060 961 -99(-9,34%)
3 Số vụ có người chết 355 290 -65 (-18,31%)
4 Số người chết 369 305 -64(-17,34%)
5 Số người bị thương nặng 300 280 -20(-6,67%)
6 Số lao động nữ 236 214 -22(-9,32%)
7 Số vụ có 2 người bị nạn trở lên 27 37 +10(+37,03%)

Bảng 2: So sánh tình hình TNLĐ năm 2020 và năm 2019 khu vực không có  quan hệ lao động.

 1. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO NĂM 2020

Trong năm 2020, một số địa phương đã thực hiện gửi biên bản điều tra TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hà Nội; các tỉnh: Quảng Ninh, An Giang. Tuy nhiên, công tác điều tra TNLĐ đối với khu vực không có hợp đồng lao động chưa được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Việc lập biên bản ghi nhận TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai còn rất hạn chế.

Đã có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bằng năm 2019) báo cáo thống kê TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; trong đó có 38 địa phương báo cáo có xảy ra TNLĐ, 11 địa phương báo cáo không xảy ra TNLĐ (chi tiết tại Phụ lục IV); 02 địa phương chưa có báo cáo là Quảng Bình, Đắk Lắk.

 1. BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN TOÀN QUỐC
 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TNLĐ KHÁM, ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN TOÀN QUỐC

(Số liệu báo cáo từ 38/63 tỉnh/thành phố)

TT Chỉ tiêu Số lượng
1 Số người được sơ cứu cấp cứu (không điều trị) 5.770
2 Số người được điều trị lần đầu trong năm đối với một vụ tai nạn lao động 18.325
3 Tổng số người bị tai nạn lao động đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 24.095

 

 

 1. PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TNLĐ KHÁM, ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN TOÀN QUỐC THEO VIỆC SƠ CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ

(Chi tiết tại Phụ lục V)

 1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN NĂM 2021

Căn cứ vào tình hình và nguyên nhân xảy ra TNLĐ trong năm 2020, để chủ động phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

 1. Các Bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy, các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo,….
 2. Bộ Y tế tăng cường triển khai hướng dẫn và đôn đốc việc thống kê TNLĐ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 4 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 25 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp theo đúng quy định.
 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương:

– Rà soát việc cấp phép, quản lý, vận hành các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đủ quay, máng trượt, cáp treo,… đặc biệt việc kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý định kỳ công trình, thiết bị;

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng (thang máy, thiết bị nâng, các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đủ quay, máng trượt, cáp treo …), chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo TNLĐ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động;

– Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa TNLĐ kết hợp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc;

–  Tăng cường tổ chức điều tra TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

– Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện trong việc thống kê, báo cáo TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động;

– Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh rà soát triển khai xây dựng quy chế phối hợp điều tra TNLĐ chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm.

 1. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa TNLĐ do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.
 2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền vận động người sử dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên.
 3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động, hội viên chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNLĐ, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động./.Phụ lục I

  TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 BAO GỒM KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ KHU VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   (Kèm theo Thông báo số 565/TB-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

  TT Địa phương Số người chết Số vụ chết người Số người bị nạn Số vụ Số người bị thương nặng
  1 Hồ Chí Minh 99 95 1041 1016 136
  2 Hà Nội 66 59 402 388 87
  3 Đồng Nai 42 33 1873 1832 267
  4 Quảng Ninh 41 39 636 599 392
  5 Bình Dương 40 37 115 111 7
  6 Hải Dương 33 32 185 181 105
  7 Nghệ An 32 32 57 57 8
  8 Lai Châu 29 27 29 27 0
  9 Lạng Sơn 27 27 76 76 39
  10 Quảng Nam 27 26 383 382 37
  11 Hà Nam 26 25 58 56 9
  12 Thái Nguyên 22 22 151 150 21
  13 Quảng Ngãi 21 21 213 209 10
  14 Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 293 290 44
  15 Gia Lai 20 20 24 22 4
  16 Lào Cai 19 19 31 31 12
  17 Tiền Giang 18 18 221 220 60
  18 Bắc Giang 17 17 133 133 36
  19 Hải Phòng 16 16 154 152 28
  20 Thái Bình 16 13 98 88 28
  21 Quảng Bình 15 14 48 46 33
  22 Phú Thọ 15 12 15 12 0
  23 Cao Bằng 14 14 24 23 10
  24 Đồng Tháp 14 14 20 20 6
  25 Long An 14 12 45 37 31
  26 Hòa Bình 14 12 30 27 16
  27 Lâm Đồng 13 13 15 14 1
  28 Điện Biên 13 11 65 62 19
  29 Đà Nẵng 12 12 26 26 14

   

  30 Thanh Hóa 12 12 24 24 12
  31 Bạc Liêu 11 11 21 21 0
  32 Hưng Yên 10 10 46 46 36
  33 Quảng Trị 10 10 44 43 33
  34 Đắk Nông 9 9 49 42 19
  35 Trà Vinh 9 9 9 9 0
  36 Bình Định 9 8 128 126 20
  37 Yên Bái 8 8 34 33 25
  38 Cà Mau 8 8 26 20 18
  39 Khánh Hòa 8 7 32 29 14
  40 An Giang 7 7 244 244 3
  41 Nam Định 7 7 214 210 46
  42 Hậu Giang 7 7 92 92 3
  43 Vĩnh Phúc 7 7 84 84 17
  44 Kiên Giang 7 7 48 45 8
  45 Đắk Lắk 7 7 15 15 5
  46 Bến Tre 6 6 30 30 4
  47 Bắc Kạn 6 6 12 12 6
  48 Bình Thuận 6 6 7 7 1
  49 Sóc Trăng 6 6 6 6 0
  50 Tây Ninh 5 5 426 416 46
  51 Bắc Ninh 5 5 112 111 30
  52 Bình Phước 5 5 96 95 8
  53 Thừa Thiên Huế 5 5 45 45 0
  54 Hà Tĩnh 5 5 17 15 12
  55 Ninh Bình 4 4 56 55 12
  56 Ninh Thuận 4 4 7 7 0
  57 Sơn La 4 4 4 4 0
  58 Kon Tum 4 2 13 5 4
  59 Phú Yên 3 3 48 45 7
  60 Tuyên Quang 3 3 40 39 17
  61 Cần Thơ 2 2 82 82 6
  62 Vĩnh Long 2 2 21 19 19
  63 Hà Giang 0 0 17 17 6

  Phụ lục II

  TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

   TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

   (Kèm theo Thông báo số 565 /TB-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

  TT Địa phương Số người chết Số vụ chết người Số người bị nạn Số vụ Số người bị thương nặng
  1 Hồ Chí Minh 89 85 1,030 1,006 135
  2 Hà Nội 43 39 183 176 46
  3 Đồng Nai 41 32 1,872 1,831 267
  4 Bình Dương 40 37 115 111 7
  5 Quảng Ninh 26 25 621 585 392
  6 Hải Dương 23 23 167 165 97
  7 Bà Rịa-Vũng Tàu 20 20 293 290 44
  8 Quảng Ngãi 18 18 210 206 10
  9 Hà Nam 17 16 46 45 6
  10 Hải Phòng 16 16 154 152 28
  11 Lào Cai 15 15 26 26 11
  12 Quảng Bình 15 14 48 46 33
  13 Đồng Tháp 14 14 19 19 5
  14 Thái Nguyên 12 12 139 138 19
  15 Thanh Hóa 12 12 18 18 6
  16 Long An 12 11 37 36 25
  17 Tiền Giang 11 11 213 212 59
  18 Phú Thọ 11 11 11 11
  19 Quảng Trị 10 10 41 40 31
  20 Gia Lai 10 10 12 11 2
  21 Lâm Đồng 10 10 11 10 1
  22 Bắc Giang 8 8 115 115 27
  23 Thái Bình 8 8 73 69 14
  24 Đà Nẵng 8 8 22 22 14
  25 Cao Bằng 8 8 14 14 6
  26 Lai Châu 8 6 8 6 0
  27 Bình Định 7 7 122 121 16
  28 Vĩnh Phúc 7 7 84 84 17
  29 Kiên Giang 7 7 48 45 8

   

  30 Nghệ An 7 7 32 32 8
  31 Yên Bái 7 7 26 25 18
  32 Đắk Lắk 7 7 15 15 5
  33 Khánh Hòa 7 6 30 27 13
  34 Lạng Sơn 6 6 14 14 3
  35 Bình Thuận 6 6 7 7 1
  36 Trà Vinh 6 6 6 6 0
  37 Hòa Bình 6 5 22 20 16
  38 An Giang 5 5 242 242 3
  39 Bình Phước 5 5 96 95 8
  40 Thừa Thiên Huế 5 5 45 45 0
  41 Bến Tre 5 5 29 29 4
  42 Hưng Yên 5 5 23 23 18
  43 Sóc Trăng 5 5 5 5 0
  44 Tây Ninh 4 4 254 250 26
  45 Bắc Ninh 4 4 104 103 23
  46 Hậu Giang 4 4 88 88 2
  47 Ninh Bình 4 4 51 50 12
  48 Hà Tĩnh 4 4 16 14 12
  49 Cà Mau 4 4 13 10 9
  50 Sơn La 4 4 4 4 0
  51 Kon Tum 4 2 13 5 4
  52 Điện Biên 4 2 5 3 1
  53 Nam Định 3 3 207 203 43
  54 Tuyên Quang 3 3 40 39 17
  55 Ninh Thuận 3 3 6 6 0
  56 Bắc Kạn 3 3 3 3 0
  57 Quảng Nam 2 2 335 335 17
  58 Cần Thơ 1 1 78 78 3
  59 Vĩnh Long 1 1 19 18 18
  60 Bạc Liêu 1 1 11 11 0
  61 Phú Yên 0 0 41 41 3
  62 Đắk Nông 0 0 13 13 0
  63 Hà Giang 0 0 4 4 4

  Phụ lục III

  MỘT SỐ VỤ TNLĐ NGHIÊM TRỌNG; SỐ VỤ TNLĐ CHUYỂN HỒ SƠ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ  KHỞI TỐ, SỐ VỤ ĐÃ KHỞI TỐ

   (Kèm theo Thông báo số 565/TB-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

   

  1. MỘT SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG XẢY RA NĂM 2020
  2. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/2/2020, tại Công ty TNHH khí công nghiệp Hỷ Vân khu Cầu Gáo, địa chỉ: thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 02 người chết, do phát nổ van chai chứa khí oxy khi công nhân đang thực hiện công việc.
  3. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/3/2020, tại Công ty TNHH cấp thoát nước Mỏ Cày, địa chỉ: ấp Phú Thới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, hậu quả làm 02 người chết, do điện giật.
  4. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2020, tại công trình thi công nhà ở của gia đình ông Hà Văn Đường, địa chỉ: xóm Diều Nội, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, hậu quả làm 1 người chết, 02 người bị thương đều là người nhà gia đình ông Hà Văn Đường.
  5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2020, tại Xây dựng nhà máy Công ty Cổ phần AV Healthcare địa chỉ: KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, hậu quả làm 10 người chết, 14 người bị thương là công nhân của Công ty TNHH Hà Hải Nga nhà thầu xây dựng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu: do đổ tường thi công.
  6. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/5/2020, tại Công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ địa chỉ: số 84 ngõ 304 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết, 03 người bị thương.
  7. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 22/5/2020, tại Công trình xây dựng nhà ở của ông Lê Quang Tuấn và bà Bùi Thị Thúy Nga, thửa đất số 219 tờ bản đồ số 05, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hậu quả làm 04 người bị thương là nhóm thợ xây dựng do ông Nguyễn Đức Hận làm tổ trưởng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu: do đổ giáo khi đang thi công hoàn thiện nhà.
  8. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 25/5/2020, tại dự án Thủy điện Plei Kần, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do dây cáp tời bị đứt rơi từ trên cao xuống, hậu quả làm 06 người bị nạn (trong đó 03 người chết, 03 người bị thương) là công nhân của Công ty cổ phần Tấn Phát, nguyên nhân sơ bộ ban đầu: do đứt cáp tời.
  9. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 01/6/2020, sập mỏ đá Ca Hâu do sét đánh khiến mìn nổ tại công trường khai thác đá thuộc địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hậu quả làm 03 người chết là công nhân của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh.
  10. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/6/2020, ngã rơi xuống nền đường do điện giật, hậu quả làm 02 người chết, 01 người thương nặng là lao động thuê khoán thực hiện công việc lắp đặt pano, biển quảng cáo tuyên truyền 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
  11. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 30/7/2020, tại công trình xây dựng số 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 04 người chết.
  12. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 20/8/2020, tại công trình xây dựng nhà ở dân dụng của ông Nguyễn Quang Phóng, địa chỉ: thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khi nhóm thợ đang làm công việc tháo dỡ copfa vì kèo mái thái tầng 2 để hoàn thiện thì bị đổ đẩy cả nhóm công nhân đứng trên giáo tre, gỗ cao so với mặt đất gần 7 mét rơi xuống đất, hậu quả làm 02 người chết và 02 người bị thương nặng đều là lao động tự do làm thuê khoán cho ông Vũ Trọng Dân, tổ cai thầu xây dựng.
  13. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 28/8/2020, tại công trình xây dựng nhà ở dân dụng do ông Nguyễn Thanh Tùng đứng tên, địa chỉ: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khi nhóm thợ đang làm công việc tô sano bê tông trên giàn giáo cao 5 mét thì bất ngờ sano đổ sập xuống đè lên người nhóm công nhân đang làm việc, hậu quả làm 02 người chết và 06 người bị thương nặng đều là lao động tự do làm thuê khoán cho ông Nguyễn Văn Hiền, cai thầu xây dựng.
  14. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 08/12/2020, tại công trình xây dựng nhà ở dân dụng của ông Vũ Văn Trường, địa chỉ: thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, khi nhóm thợ đang hoàn thiện trát tường ngoài tầng 2 bất ngờ sập giàn giáo ở độ cao khoảng 7 mét, hậu quả làm 03 người rơi xuống đất và tử vong.
  15. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHUYỂN HỒ SƠ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ NĂM 2020
  16. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2019, tại Chi nhánh xưởng sản xuất Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huỳnh Hưng Phát, địa chỉ Chi nhánh: E/59B ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 19/02/2020.
  17. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 09/7/2019, tại Công trình sửa chữa nhà dân, địa chỉ: nhà không số, đường Song Hành, tổ 3, Khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do thầu tư nhân Đinh Xuân Lâm thi công, Hộ khẩu thường trú: hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 24/3/2020.
  18. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/9/2019, tại Công trình xây dựng nhà trọ, địa chỉ: thửa đất số 843, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do thầu tư nhân Nguyễn Thụy Thanh thi công, Hộ khẩu thường trú: ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 06/5/2020.
  19. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 31/12/2019, trên mái che hồ hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn, địa chỉ: 172C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Restaurant Maria Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, 172C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3), hậu quả làm 01 người chết do phóng điện. Kết luận TNLĐ ngày 29/7/2020.
  20. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 12/11/2019, Công trình xây dựng nhà dân, địa chỉ: 52/41/16 đường số 8, Khu phố 19, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh do tư nhân Phan Đắc Hiệp thi công (HKTT: 160/29/19D đường số 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 27/8/2020.
  21. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 28/9/2019, tại Chi nhánh nhà hàng món Huế, địa chỉ: 66 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Nhà hàng món Huế thi công (địa chỉ trụ sở: 07 Cao Thắng, phường 2, quận 3), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 22/9/2020.
  22. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 06/3/2019, tại Công trình Xây dựng nhà dân, địa chỉ: 14 đường số 15, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đất Mộc thi công (trụ sở tại: 28/15 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 29/09/2020.
  23. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 10/12/2019, tại Công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, địa chỉ: tổ 39, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh của Tư nhân Đinh Nguyễn Xuân Phát thi công (HKTT: 55/2A Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 30/09/2020.
  24. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/7/2019, tại Công trình thi công xây dựng nhà ở tư nhân, địa chỉ: thửa đất số 841 tờ bản đồ số 42, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ tư vấn thiết kế An Thịnh thi công (trụ sở tại: 593 Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 01/10/2020.
  25. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 07/12/2019, tại Xưởng 2, Công ty TNHH ViNa Duke, địa chỉ: tổ 4, Ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, do Cơ sở Gò hàn Trung Tín thi công (địa chỉ trụ sở: ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 15/10/2020.
  26. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 04/3/2018, tại Công trình Xây dựng tuyến đường R1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, địa chỉ: cạnh cầu Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn thi công (địa chỉ trụ sở: 51-53 Dương Văn An, phường An Phú , quận 2), hậu quả làm 01 người chết do xe ben chèn. Kết luận TNLĐ ngày 19/11/2020.
  27. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 05/3/2020, tại công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình ông Lê Tiến Hạnh thuộc tổ 1, khu Cẩm Hồng, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã vi phạm các quy định về an toàn lao động, hậu quả làm 01 người chết.
  28. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 15/4/2020, tại Công trình sửa chữa nhà dân, địa chỉ: 34/31 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, do Tư nhân Nguyễn Tiến Dũng thi công (HKTT: 558/70/2 đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 24/8/2020.
  29. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/5/2020, tại Công trình sửa chữa nhà dân, địa chỉ: 335 An Dương vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Hà Gia thi công (địa chỉ trụ sở: 923 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 07/8/2020.
  30. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/6/2020, tại Công trình Xây dựng hố thang máy nhà ở dân dụng, địa chỉ: 1833 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4, Thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, do tư nhân Lê Thanh Hải và tư nhân Phạm Minh Khoa (nơi ở hiện nay: 790 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân) cùng thi công, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 12/10/2020.
  31. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/7/2020, tại Công trình Xây dựng Khu biệt thự Lô C36 thuộc dự án Vinhomes Grand Park, địa chỉ: phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH MTV Xây dựng nền móng Bách Chiến thi công (địa chỉ trụ sở: số 77 Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 25/9/2020.
  32. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 06/9/2020, tại Công trình Xây dựng căn hộ thương mại Manhatan, địa chỉ: 100 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bảo An vận chuyển thiết bị (địa chỉ trụ sở 1269 Quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân), hậu quả làm 01 người chết do vật đè. Kết luận TNLĐ ngày 20/11/2020.
  33. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 05/6/2020, tại Công trình Xây dựng căn nhà thứ 35 thuộc 65 căn nhà phố liền kề Lô T5, địa chỉ: phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần xây dựng số 39 thi công (địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tòa nhà 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 23/11/2020.
  34. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 08/7/2020, tại Công trình xây dựng cao ốc văn phòng Cát Lâm, địa chỉ: 410-412 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Thiên Minh thi công (địa chỉ trụ sở: số 602/9 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 27/11/2020.
  35. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 20/7/2020, tại hộ kinh doanh Quốc Vương, địa chỉ: 208/37 đường 26/3, Khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hậu quả làm 01 người chết do bị kẹt thang máy. Kết luận TNLĐ ngày 03/12/2020.
  36. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 07/7/2020, tại Công trình sửa chữa, lớp mái tole nhà xưởng Công ty TNHH Sungun Gift, địa chỉ: B22/4361 ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Tài Lợi thi công (địa chỉ trụ sở: số 106 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 04/12/2020.
  37. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 17/9/2020, tại Công trình xây dựng nhà dân, địa chỉ: đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, do tư nhân Phạm Thuấn thi công (HKTT: thôn Mong A, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 16/12/2020.
  38. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 24/9/2020, tại Xưởng gỗ Công ty Vân Thanh, địa chỉ: tổ 30, Ấp Đình, đường số 8, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vân Thanh thi công (địa chỉ trụ sở: 581 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp), hậu quả làm 01 người chết do vật đè. Kết luận TNLĐ ngày 17/12/2020.
  39. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/9/2020, tại Công trình Xây dựng nhà dân, địa chỉ: số 366/1A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do tư nhân Lê Văn Quý thi công (HKTT: xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 31/12/2020.

  III. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐÃ KHỞI TỐ NĂM 2020

  1. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 99/QĐ-CSĐT ngày 08/3/2020 về việc khởi tố vụ án hình sự của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 06 giờ 40 phút ngày 26/10/2019 tại Km 04+350, đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, hậu quả làm chết 01 người là người lao động của Công ty TNHH E.Z Sports Vina, địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết luận điều tra tai nạn lao động vào ngày 03/7/2020.
  2. Vụ TNLĐ xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/5/2020 tại Công trình xây dựng nhà xưởng Công ty Cổ phần AV Healthcare Việt Nam, địa chỉ: Lô số 18, đường 8, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (do Công ty TNHH Hà Hải Nga, địa chỉ: Số 73/4X, tổ 3, khu phố 1A, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là nhà thầu chính xây dựng) làm 10 người chết và 14 người bị thương. Chưa kết luận điều tra tai nạn lao động.
  3. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55/QĐ-CSĐT-TH ngày 16/01/2020 “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” trong vụ TNLĐ xảy ra vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 tại đường nội bộ giữa phòng UT1 và phòng UT2 của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hậu quả làm 1 người chết do va chạm giao thông. Kết luận điều tra TNLĐ ngày 17/8/2020.
  4. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-TC01 ngày 10/12/2020 đối với vụ TNLĐ xảy ra vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 05/10/2020, tại Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng Nai, địa chỉ: Lô F, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, hậu quả làm 01 người chết do xe cán.
  5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 08/6/2020, Đoàn điều tra TNLĐ tỉnh đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí và VKSND thành phố Uông Bí khởi tố vụ án hình sự đối với vụ TNLĐ làm chết 01 người xảy ra ngày 05/3/2020 tại công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình ông Lê Tiến Hạnh thuộc tổ 1, khu Cẩm Hồng, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh do đã vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động; ngày 16/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 bị can đối với ông Trần Xuân Dưỡng do vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động.
  6. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 30/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động đối với vụ tai nạn lao động chết 01 người xảy ra ngày 26/6/2020 tại bến cảng của Công ty cổ phần thương mại cơ khí Thanh Đan, tổ 63, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả; khởi tố 02 bị can đối với ông Nguyễn Văn Huy, Vận hành máy xúc thủy lực và ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ sử dụng máy xúc về tội vô ý làm chết người.
  7. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động đối với vụ tai nạn lao động chết 01 người xảy ra ngày 29/5/2020 tại công trình xây dựng nhà ở ông Vũ Văn Thịnh thuộc tổ 39 khu 6, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long; khởi tố 01 bị can đối với ông Nguyễn Văn Giáp, Thợ xây dựng do vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động.
  8. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 09/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý làm chết 01 người xảy ra tại công trường xây dựng khách sạn Trí Đức thuộc tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; Ngày 15/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã Quyết định khởi tố 01 bị can đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn về tội vô ý làm chết người.
  9. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 09/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 108/VPCQCSĐT Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết 02 người xảy ra ngày 07/11/2020 tại khai trường Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả (khu 1, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); khởi tố 01 bị can đối với ông Phạm Văn Mạnh, Tổ trưởng tổ sản xuất.
  10. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã có Quyết định số 09/QĐ-CSĐT về việc khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” đối với vụ tai nạn chết 01 người xảy ra ngày 27/11/2020 tại tuyến đường giao thông vận tải mỏ mức -182, khai trường khai thác than lộ thiên Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin; khởi tố 01 bị can đối với ông Nguyễn Chí Vũ, Công nhân vận hành xe ô tô Komatsu HD465-7R số 27.
  11. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 18/QĐ-CSĐT ngày 30/11/2020 khởi tố vụ án hình sự vụ TNLĐ xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 02/9/2020 tại khu vực Xưởng sản xuất gạch Tuynel, Công ty TNHH An Phú Chí Linh, địa chỉ: thôn Đồng Vày, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hậu quả làm 01 người chết.
  12. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” để xảy ra vụ tai nạn lao động vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 06/5/2020 tại vị trí tầng 3 nơi sản xuất thuốc thú y của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BIOVET, địa chỉ Cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 03 người chết.
  13. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 218 ngày 12/5/2020 đối với vụ án hình sự: Vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra ngày 12/4/2020, tại Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương, địa chỉ: tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết.
  14. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 204 ngày 18/7/2020 đối với vụ án hình sự: Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 09/7/2019 tại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông Đinh Tiến Ngọc, địa chỉ: thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 02 người chết, 04 người bị thương.
  15. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 266 ngày 03/8/2020 đối với vụ án hình sự: Vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra ngày 30/7/2020, tại công trình xây dựng, địa chỉ: số 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 04 người chết.
  16. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Trần Việt Hùng về tội: Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, với vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 06/7/2020, tại vị trí 24, sân đỗ tàu bay, sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết.
  17. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số: 307/CV-CQĐT(ĐTTH) ngày 21/01/2021 về việc truy tố bị can Phan Hữu Hải về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” trong vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/7/2020, tại Công trình xây dựng Khu biệt thự Lô C36 thuộc dự án Vinhomes Grand Park, địa chỉ: phường Long Bình, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH MTV xây dựng Nền móng Bách Chiến thi công (địa chỉ trụ sở: số 77 Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), hậu quả làm 01 người chết do điện giật.

   

  Phụ lục IV

  TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 TRONG KHU VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  (Kèm theo Thông báo số 565/TB-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

  TT Địa Phương Số người chết Số vụ chết người Số người bị nạn Số vụ Số người bị thương nặng
  1 Nghệ An 25 25 25 25 0
  2 Quảng Nam 25 24 48 47 20
  3 Hà Nội 23 20 219 212 41
  4 Lạng Sơn 21 21 62 62 36
  5 Lai Châu 21 21 21 21 0
  6 Quảng Ninh 15 14 15 14 0
  7 Thái Nguyên 10 10 12 12 2
  8 Gia Lai 10 10 12 11 2
  9 Hồ Chí Minh 10 10 11 10 1
  10 Bạc Liêu 10 10 10 10 0
  11 Hải Dương 10 9 18 16 8
  12 Điện Biên 9 9 60 59 18
  13 Đắk Nông 9 9 36 29 19
  14 Bắc Giang 9 9 18 18 9
  15 Hà Nam 9 9 12 11 3
  16 Hòa Bình 8 7 8 7 0
  17 Thái Bình 8 5 25 19 14
  18 Tiền Giang 7 7 8 8 1
  19 Cao Bằng 6 6 10 9 4
  20 Hưng Yên 5 5 23 23 18
  21 Cà Mau 4 4 13 10 9
  22 Nam Định 4 4 7 7 3
  23 Lào Cai 4 4 5 5 1
  24 Đà Nẵng 4 4 4 4 0
  25 Phú Thọ 4 1 4 1 0
  26 Bắc Kạn 3 3 9 9 6
  27 Phú Yên 3 3 7 4 4
  28 Lâm Đồng 3 3 4 4 0
  29 Hậu Giang 3 3 4 4 1

   

   

  30 Quảng Ngãi 3 3 3 3 0
  31 Trà Vinh 3 3 3 3 0
  32 An Giang 2 2 2 2 0
  33 Long An 2 1 8 1 6
  34 Bình Định 2 1 6 5 4
  35 Tây Ninh 1 1 172 166 20
  36 Yên Bái 1 1 8 8 7
  37 Bắc Ninh 1 1 8 8 7
  38 Cần Thơ 1 1 4 4 3
  39 Khánh Hòa 1 1 2 2 1
  40 Vĩnh Long 1 1 2 1 1
  41 Sóc Trăng 1 1 1 1 0
  42 Ninh Thuận 1 1 1 1 0
  43 Đồng Nai 1 1 1 1 0
  44 Bến Tre 1 1 1 1 0
  45 Hà Tĩnh 1 1 1 1 0
  46 Hà Giang 0 0 13 13 2
  47 Thanh Hóa 0 0 6 6 6
  48 Ninh Bình 0 0 5 5 0
  49 Quảng Trị 0 0 3 3 2
  50 Đồng Tháp 0 0 1 1 1
  51 Kiên Giang 0 0 0 0 0
  52 Hải Phòng 0 0 0 0 0
  53 Bình Dương 0 0 0 0 0
  54 Bà Rịa-Vũng Tàu 0 0 0 0 0
  55 Kon Tum 0 0 0 0 0
  56 Bình Phước 0 0 0 0 0
  57 Bình Thuận 0 0 0 0 0
  58 Sơn La 0 0 0 0 0
  59 Tuyên Quang 0 0 0 0 0
  60 Vĩnh Phúc 0 0 0 0 0
  61 Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0
  62 Quảng Bình Chưa báo cáo      
  63 Đắk Lắk Chưa báo cáo      

   

  Phụ lục V

  TỔNG HỢP VỀ NGƯỜI BỊ TNLĐ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2020

  (Kèm theo Thông báo số 565/TB-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

   

   TT Tỉnh/thành phố  Số trường hợp TNLĐ được sơ cứu trước khi chuyển đến cơ sở KBCB Số người LĐ khám và điều trị tại cơ sở KBCB do TNLĐ
  Tổng số Khỏi Khỏi có để lại di chứng Tử vong Không rõ (chuyển tuyến hoặc bỏ điều trị…)
  1 Hà Nội 529 407 407 0 0  
  2 Vĩnh Phúc 456 727 713 2 12 0
  3 Bắc Ninh Chưa BC           
  4 Quảng Ninh Chưa BC           
  5 Hải Dương 1069 1540 1321 219    
  6 TP Hải Phòng 173 168 168 0 0  
  7 Hưng Yên 194 194 177 16 1  
  8 Thái Bình Chưa BC           
  9 Hà Nam 0 112 112 0 0  
  10 Nam Định 162 167 162 5   0
  11 Ninh Bình Chưa BC            
  12 Hà Giang 33 270 266 0 4 0
  13 Cao Bằng Chưa BC           
  14 Bắc Cạn Chưa BC           
  15 Tuyên Quang Chưa BC            
  16 Lào Cai 183 59 59      
  17 Yên Bái 1098 1118 1011 88 19 0
  18 Thái Nguyên 515 743 419 324 0  
  19 Lạng Sơn Chưa BC            
  20 Bắc Giang 279 279 279 0 0 0
  21 Phú Thọ 36 36 35   1  
  22 Điện Biên 318 454 434 15 5 0
  23 Lai Châu 1838 2054 2029 15 10 18
  24 Sơn La 226 226 208   18  
  25 Hòa Bình  0 83 29 54    
  26 Thanh Hóa Chưa BC            
  27 Nghệ An Chưa BC            
  28 Hà Tĩnh Chưa BC            
  29 Quảng Bình Chưa BC           
  30 Quảng Trị 5 12 8 0 4 0
  31 Thừa Thiên Huế Chưa BC           
  32 Đà Nẵng 515 515 513 2    
  33 Quảng Nam 276 806 778 28 0 0
  34 Quảng Ngãi 139 671 654 17   2
  35 Bình Định Chưa BC            
  36 Phú Yên Chưa BC           
  37 Khánh Hòa 111 233 220 11 2 50
  38 Ninh Thuận 161 400 400 0   261
  39 Bình Thuận 586 2145 2135 10 0 0
  40 Kon Tum 134 337 337 0 0 0
  41 Gia Lai Chưa BC           
  42 Đăk Lăk 0 20 20      
  43 Đắc Nông Chưa BC            
  44 Lâm Đồng Chưa BC            
  45 Bình Phước Chưa BC            
  46 Tây Ninh 155 136 136      
  47 Bình Dương 1415 5997 3331 2645 21 0
  48 Đồng Nai Chưa BC           
  49 Vũng Tàu 866 841 841      
  50 Hồ Chí Minh Chưa BC           
  51 Long An 225 465 222 243 0 0
  52 Tiền Giang Chưa BC            
  53 Bến Tre Chưa BC           
  54 Trà Vinh 619 606 579 27 0 13
  55 Vĩnh Long Chưa BC           
  56 Đồng Tháp 822 1019 949 70 0 1
  57 An Giang Chưa BC            
  58 Kiên Giang 534 787 686 100 1 0
  59 Cần Thơ Chưa BC           
  60 Hậu Giang 0 82 82 0 0  
  61 Sóc Trăng 386 386 383   3  
  62 Bạc Liêu Chưa BC           
  63 Cà Mau Chưa BC           
    Tổng cộng 14.058 24.095 20.103 3.891 101  

   

   

X