Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Ngày 29/5/2014

Thời gian: Dự kiến 23-29/6/2014

Địa điểm: Trường Trung cấp công đoàn, 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung: Có chương trình kèm theo

Kinh phí dự kiến: 4.000.000 đ/Học viên

Kính đề nghị các đơn vị sớm gửi bản đăng kí về cho trung tâm.

Xin chân trọng cảm ơn

.photo

X