TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VỀ ATVSLĐ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC ATVSLĐ VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NHÂN SỰ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM (SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH) (National Centre of Occupational Safety and Health Training to organize three training courses on occupational safety and health and certificates for foreign workers in the North, Central and South of Vietnam)

1. Lớp cho đối tượng là người nước ngoài (Người SDLĐ, người làm công tác ATVSLĐ và người làm công tác nhân sự): – Địa điểm: TP Hà Nội, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 2-3/7/2024. (Hội trường tầng 3 – Tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 3 ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) – Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 11-12/7/2024 (Hội trường Nhà khánh người có công, 168, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh) – Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 18-19/7/2024. (Khách sạn Biển Vàng, 118 Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng)

2. Lớp cho đối tượng là người Việt Nam (Người SDLĐ, người làm công tác ATVSLĐ và người làm công tác nhân sự): – Địa điểm: TP Hà Nội, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 4-5/7/2024. (Hội trường tầng 3 – Tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 3 ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) – Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 9-10/7/2024 (Hội trường Nhà khánh người có công, 168, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh) – Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16-17/7/2024. (Khách sạn Biển Vàng, 118 Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng).

CV71 - Cập nhật kiến thức mới về tan toàn vệ sinh lao động

CV 71

Tổ chức, cá nhân có thể đăng kí bằng cách quét mã QR dưới đây:

X