Văn bản pháp luật

Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc MTLĐ

Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc MTLĐ

Ngày cập nhật: 08-01-2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Đầu mối thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận là đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. việc làm xuất nhập khẩu hà nội Căn cứ … Đọc Thêm

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Luật an toàn, vệ sinh lao động kí chứng thực, phát hành từ ngày 07/7/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luat ATVSLD (ky chung thuc va phat hanh 07.7.2015) … Đọc Thêm

TT36: Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

TT36: Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

_TT36-2014-BCT … Đọc Thêm

Thông tư Số: 31 /2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Thông tư Số: 31 /2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

BỘ CÔNG THƯƠNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31 /2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 02 tháng10 năm 2014   THÔNG TƯ     Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện           Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực … Đọc Thêm

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

14_2014_NĐ-CP … Đọc Thêm

CT Số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

CT Số  29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số  29-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 18  tháng 9  năm 2013   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ------------   Thời gian qua, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được Ðảng, Nhà nước, các doanh nghiệp quan … Đọc Thêm

Page 1 of 3123