Công văn chiêu sinh: Huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên dự kiến tháng 5 năm 2018

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ kính mời các đơn vị có nhu cầu đào tạo Nghiệp vụ kiểm định viên dự kiến tổ chức vào  tháng 5 năm 2018 tại Thành phố Hà Nội vui lòng đăng kí và tìm hiểu thêm chi tiết tại file đính kèm

học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất

New Doc 2018-04-02 (1)_1

New Doc 2018-04-02 (1)_2

New Doc 2018-04-02 (1)_3

New Doc 2018-04-02 (1)_4

KD”] New Doc 2018-04-02 (1)_5

khoa hoc ve xuat nhap khau 

 lớp kế toán thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X