Tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về toàn vệ sinh lao động

Thực hiện theo quy định của pháp luật tại khoản 6, điều 22, Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ; Cục An toàn lao động giao cho Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cụ thể: lớp học kế toán ngắn hạn 

Khóa 1: tổ chức từ ngày 5-6/9/2018 tại Hà Nội; (Chi tiết theo file đính kèm)
new doc 2018-08-22 14.55.33
 xuất nhập khẩu eximtrain

Khóa 2: tổ chức từ ngày 26-27/9/2018 tại TP Hồ Chí Minh; (Chi tiết theo file đính kèm) nên học kế toán ở đâu
new doc 2018-08-22 16.23.29

Kính đề nghị quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia khóa học trên. Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Phạm Anh Hào, Sdt: 0989382363; mail: anhhao299@gmail.com học kế toán tổng hợp ở đâu hà nội

Trân trọng cảm ơn! phân tích các báo cáo tài chính

X