ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG DƯỚI 48 GIỜ/TUẦN, BỘ LĐ-TB&XH NÓI GÌ?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội(LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, giảm giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần là một chính sách có tác động lớn đến kinh tế – xã hội. Vì vậy, Bộ sẽ nghiên cứu đầy đủ các cơ sở khoa học và thực tiễn để bảo đảm tính khả thi khi đề xuất chính sách này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.

Trước đó, đề xuất trên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tổng hợp từ các kiến nghị của người lao động cả nước dịp Đại hội Công đoàn lần thứ 13.

Công đoàn kiến nghị Chính phủ giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, cùng các bộ, ngành sớm nghiên cứu giảm giờ làm của người lao động; từ đó, đảm bảo công bằng với khu vực hành chính nhà nước xuống còn 40 giờ. Mục tiêu là để lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lực, chăm lo cho gia đình.

Theo thống kê của tổ chức lao động quốc tế, khi khảo sát 154 nước chỉ có 2 nước có số giờ làm việc trên 48 giờ/tuần; 1/3 số nước áp dụng là 48 giờ/tuần giống Việt Nam và khoảng 2/3 các nước có 48 giờ trở xuống.

X