Hỏi đáp về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và đào tạo giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động

Trong thời gian qua, thực hiện việc triển khai Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động đã thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyên an toàn lao động, vệ sinh lao động cho hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 400 giảng viên huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động. Danh sách các tổ chức đủ điều kiện đã được công bố trên website của Cục An toàn lao động.

Mọi thắc mắc và các câu hỏi cần giải đáp về điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động và giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động xin được liên hệ với Phòng Thông tin Tuyên truyền Huấn luyện, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điện thoại: 04. 39362920 hoặc anh Dũng 0906140099

X