Huấn luyện ATVSLĐ cho Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam

Ngày 15,16/9/2022 Trung tâm Quốc gia về ATVSLĐ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 cho các Công ty thuộc Tập đoàn.

Chủ tịch Công đoàn của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khai mạc khóa huấn luyện.

Về dự lớp Huấn luyện có hơn 100 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn của các đơn vị. Tại khóa học các giảng viên đã phổ biến các văn bản mới về công tác ATVSLĐ, trao đổi các kinh nghiệm và hướng dẫn đánh giá rủi ro về ATVSLĐ cho các học viên tham gia khóa học.

Các học viên tham dự khóa huấn luyện

Sau khóa học các học viên tham dự khóa học đều có chung nhận xét đã cập nhật được nhiều các quy định mới trong công tác ATVSLĐ đã được ban hành trong 2 năm vừa qua, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm triển khai về ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

Nguyễn Thu Phương

X