KHÓA TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 15/3/2023 tại trụ sở Nhà làm việc Liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục An toàn lao động tổ chức khóa tập huấn “Cập nhật kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động” cho gần 100 tổ chức dịch vụ vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Đền dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn ông Hà Tất Thắng cục trưởng Cục an toàn lao động đã phát biểu: Hiện nay công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã được nhiều doanh nghiệp chú trọng thực hiện, dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã được xã hội hóa, hiện đã có rất nhiều tổ chức được cấp phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Việc cập nhật kiến thức mới là quy định bắt buộc đối với người đứng đầu các tổ chức dịch vụ huấn luyện và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy nhiều tổ chức dịch vụ huấn luyện khi thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ chưa đúng theo quy định của pháp luật, tài liệu bài giảng chưa cập nhật các quy định mới vẫn phổ biến tới doanh nghiệp những văn bản đã hết hiệu lực, thời gian huấn luyện chưa đầy đủ, nội dung huấn luyện không thực hiện đúng theo quy định, bố trí người huấn luyện chưa đúng chuyên môn… Trong khóa tập huấn tôi đề nghị các đồng chí giảng viên truyền đạt xúc tích ngắn gọn, có trọng tâm những quy định mới về công tác ATVSLĐ đã được ban hành trong 3 năm qua, học viên và giảng viên tích cực trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ.

 Ông Hà Tất Thắng – Cục Trưởng Cục An toàn lao động khai mạc và chỉ đạo khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn giảng viên là Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục An toàn lao động đã trao đổi phổ biến các nội dung:

+ Tổng quan một số chính sách mới về an toàn, vệ sinh lao động

+ Hướng  dẫn chi tiết một số quy định mới về tổ chức đánh giá điều kiện lao động tại nơi làm việc và chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Một số quy định mới về quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động và xuất nhập khẩu hàng hóa – Những điểm cần lưu ý

+ Triển khai công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, một số vấn đề cần lưu ý

+ Một số điểm cần chú ý, rút kinh nghiệm của các đơn vị hoạt động qua công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động

Giảng viên và các học viên tham dự khóa tập huấn

Nguyễn Thu Phương

X