Lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN về an toàn vệ sinh Lao động lần thứ 3

Chiều 27/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN về an toàn vệ sinh Lao động lần thứ 3 và Hội thảo ASEAN-OSHNET lần thứ 7 – được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động tại đầu cầu Hà Nội

X