Tập huấn cập nhật kiến thức mới về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Công văn số: 461/ATLĐ-VP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Cục An toàn lao động về việc tổ chức khoá tập huấn “Cập nhật kiến thức mới về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động”, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức mới về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, tại 2 địa điểm là Hà Nội (ngày 29/9/2020) và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 3/10/2020).

Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn

Đến tham dự lớp tập huấn có hàng trăm học viên là người đứng đầu; người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; các cán bộ quản lý của các Tập đoàn, Tổng Công ty.

Tại lớp tập huấn các giảng viên thuộc Cục An toàn lao động đã truyền đạt các kiến thức mới, các quy định mới và giải đáp các các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

X