Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh tiếp xã giao đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Ngày cập nhật: 30-01-2013

 

Ngày 20/01/2013, tại Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã tiếp xã giao Ông Kim In, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Hà Nội. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện Lãnh đạo Cục ATLĐ và Vụ Hợp tác quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực ATVSLĐ với Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ năm 2012 Cục ATLĐ và đại diện KOICA đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ LĐTBXH với KOICA về Dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  ở Việt Nam”. Đây là dự án do Cục An toàn lao động đề xuất với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc từ năm 2009 và đang được Chính phủ Hàn Quốc xem xét tài trợ./.

X