Thúc đẩy hợp tác ATVSLĐ với Ban Phòng ngừa Công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế – ISSA/Mining

Ngày cập nhật: 30-01-2013

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh và Chủ tịch ISSA/Mining ký thỏa thuận hợp tác về ATVSLĐ giai đoạn 2012-2015.Chứng kiến lễ ký là đại diện Lãnh đạo Cục ATLĐ, Thanh tra lao động, Vụ Hợp tác quốc tế và Ban lãnh đạo của ISSA/Minning

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Lãnh đạo của Ban Phòng ngừa Công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA/Mining) và làm việc với các đơn vị thành viên thuộc tổ chức này tại Nam Phi từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2012.

I. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU

Hoạt động của đoàn công tác nằm trong khuôn khổ hợp tác với Ban Phòng ngừa công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA/Mining), với vai trò là thành viên của ISSA/Mining và Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh giữ cương vị là Phó Chủ tịch của tổ chức này, Việt Nam đang nỗ lực tham gia và thúc đẩy các hoạt động về ATVSLĐ trên thế giới và tạo các nguồn lực hỗ trợ cho công tác ATVSLĐ ở Việt Nam.

Mục đích của chuyến công tác là làm việc với Ban Lãnh đạo của ISSA/Mining và thăm, khảo sát  một số đơn vị thành viên của tổ chức này tại Nam Phi; trao đổi thảo luận về kết quả hoạt động hợp tác trong năm 2012 và bàn kế hoạch năm 2013. Về hoạt động hợp tác với tổ chức ISSA/Mining và các hoạt động của Đoàn tại Nam Phi.

II. TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ ATVSLĐ VỚI ISSA/MINING

1. Các Thỏa thuận hợp tác với ISSA/Mining:

Kể từ năm 2008, Bộ LĐTB&XH đã ký hai thỏa thuận hợp tác với ISSA/Mining, gồm: Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2008-2011 được ký tại Seuol, Hàn Quốc; Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2015 được ký giữa hai bên tại Đồng Nai, Việt Nam vào dịp Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tháng 3/2012.

Nội dung của các thỏa thuận hợp tác gồm: học tập, thăm quan, khảo sát; đồng tổ chức các hội thảo quốc tế về ATVSLĐ; trao đổi chuyên gia tư vấn về ATVSLĐ; trao đổi ấn phẩm thông tin ATVSLĐ; các hoạt động thúc đẩy ATVSLĐ trong ngành khai thác khoáng sản; các hoạt động liên quan đến điều tra về ATVSLĐ; huấn luyện về ATVSLĐ; trao tặng trang thiết bị và phương tiện huấn luyện thực hành và tài liệu huấn luyện ATVSLĐ;…

2. Sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức của ISSA/Mining

– Cục An toàn lao động là thành viên của ISSA/Mining từ năm 2008.

– Thứ trường Bùi Hồng Lĩnh được bầu làm Phó chủ tịch của ISSA/Mining từ  tháng 12 năm 2010.

– Từ năm 2011, Cục An toàn lao động chính thức đăng ký là thành viên của Ban Văn hóa phòng ngừa quốc tế thuộc tổ chức ISSA.

– Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội cấp cứu mỏ quốc tế thuộc ISSA/Mining từ năm 2011.

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh, Ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục ATLĐ và Lãnhđạo Tập đoàn CNTKS VN  tham dự Hội nghị cấp cứu mỏ quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 11/2011.

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH CỦA CHUYẾN CÔNG TÁC

1. Ni dung chương trình làm vic cĐoàn tại Nam Phi

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm Trưởng đoàn. Chương trình làm việc chính thức của đoàn trong 6 ngày (từ ngày 13-18/01/2013), trong đó 4 ngày thăm, khảo sát tại các doanh nghiệp và 2 ngày làm việc với Ban Lãnh đạo của ISSA/mining.

2. Làm việc với Ban Lãnh đạo của ISSA/Mining.

Tại các buổi làm việc với Ban Lãnh đạo của ISSA/Mining, Đoàn đã cùng báo cáo và đánh giá lại kết quả hoạt động hợp tác trong năm 2012 và bàn kế hoạch triển khai trong năm 2013 giữa hai bên. Theo đó, ISSA/Mining đề xuất một số nội dung liên quan đến sự kiện Hội nghị quốc tế tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2013 đó là:

  • Phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức Hội thảo quốc tế nhân dịp Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN vào tháng 3 năm 2013.
  • Tổ chức Đại hội thường niên của ISSA/Mining nhân dịp Hội nghị quốc tế tháng 3 năm 2013 tại Việt Nam. ISSA/Mining đang xem xét để kết nạp thêm 2 thành viên mới vào tổ chức ISSA/Mining là Ấn Độ và Mianma và xin ý kiến các thành viên về việc sửa đổi Điều lệ của ISSA/Mining.

 

Thứ trường Bùi Hồng Lĩnh, Cục trưởng Cục ATLĐ làm việc với Ban Lãnh đạo ISSA/Mining.

3. Chương trình đi thăm, khảo sát và làm việc thực tế tại Nam Phi

a) Đi thăm và làm việc tại Công ty Drager, chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu mỏ, bảo trì thiết bị chuyên dùng cấp cứu  mỏ và tham gia cấp cứu mỏ. Hợp tác với Công ty nhằm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia; lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và cấp cứu mỏ.

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh và các thành viên của đoàn

thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty Drager

TT. Bùi Hồng Lĩnh tặng quà cho Giám đốc Công ty Drager

b) Thăm cơ quan dịch vụ cấp cứu mỏ tại Nam Phi  (bao gồm cho các Mỏ than, vàng, kim cương và các khoảng sản khác). Đây là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu mỏ, đào tạo cán bộ, chuyên gia, quản lý cấp cứu mỏ. Các dịch vụ gồm: đào tạo, tư vấn chuyên gia cho các mỏ; cung cấp bảo trì thiết bị chuyên dùng cấp cứu mỏ… Các dịch vụ của đơn vị này cung cấp cho hầu hết các nước Châu Phi, Trung Quốc và được Hiệp hội cấp cứu mỏ quốc tế công nhận là công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ cấp cứu mỏ ở Đức. Đoàn đã làm việc với Ban lãnh đạo Công ty, trao đổi học tập kinh nghiệm và tham quan thực tế.

Đoàn thăm Trung tâm dịch vụ cấp cứu mỏ của ISSA/Mining tại Nam Phi.

Thăm quan khu trưng bày trang thiết bị BHLĐ

IV. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN

Trong khuôn khổ chuyến thăm quan, khảo sát và làm việc tại Nam Phi với Tổ chức này, Thứ Trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh đã đề xuất với Ban Lãnh đạo của ISSA/Mining , trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam một số hoạt động sau đây:

1. Các hoạt động ATVSLĐ trong lĩnh vực khai mỏ, đặc biệt là cấp cứu mỏ – Đây là một trong những ngành có nguy cơ cao về TNLĐ và BNN hiện nay ở Việt Nam, qua đây hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNLĐ trong ngành khai thác mỏ của Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015.

2. Hoạt động đào tạo, huấn luyện, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ nâng cao năng lực cho hoạt động của Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ, hỗ trợ trang thiết bị BHLĐ. Hoạt động này sẽ được đề xuất lồng ghép trong quá trình xây dựng và triển khai các Chương trình hợp tác quốc tế lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật, đào tạo huấn luyện về ATVSLĐ.

3. Hỗ trợ xây dựng chính sách, trước mắt là xây dựng Luật ATVSLĐ.

4. Thúc đẩy hệ thống bảo hiểm và quỹ bồi thường tai nạn lao động. Một trong những nội hoạt động của Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015 là hoàn thiện hệ thống bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  (Quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức ISSA.

5. Tổ chức hội thảo quốc tế thường niên về ATVSLĐ tại Việt Nam. Hội thảo này sẽ được tổ chức phối hợp giữa các cơ quan như: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động, Thanh tra lao động), Tổ chức Lao động quốc tế ILO, Mạng ATVSLĐ ASEAN (ASEAN-OSHNET) và ISSA/Mining qua đó nhằm tăng cường trao đảo kinh nghiệm, thúc đầy hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế và các nước ASEAN về công tác này.

Trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế về các lĩnh vực đang có chiều hướng bị sụt giảm, việc hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung và tổ chức ISSA/Mining nói riêng là hết sức cần thiết nhằm huy động sự hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ thuật trong lĩnh vực ATVSLĐ ở Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cho những người làm công tác ATVSLĐ cũng như hỗ trợ thực hiện có hiệu quả đối với Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015./.

X