THỨ TRƯỞNG LÊ VĂN THANH: NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NHIỀU KIẾN THỨC SẼ HẠN CHẾ ĐƯỢC TAI NẠN LAO ĐỘNG

(LĐXH)- “Người lao động càng có nhiều kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thì sẽ hạn chế được tai nạn lao động (TNLĐ)…” – Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.
X