Tin tức - sự kiện

Cv chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách (Nhóm 2) tại Hà Nội từ ngày 20-25/4/2015

Cv chiêu sinh lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Cán bộ an toàn chuyên trách, bán chuyên trách (Nhóm 2) tại Hà Nội từ ngày 20-25/4/2015

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 38/ATLĐ - TTHL V/v tổ chức chiêu sinh lớp huấn luyện Cán bộ an toàn vệ sinh lao động              Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015     Kính gửi:   Thực hiện công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Thông tư số … Đọc Thêm

CV chiêu sinh tại Đà Nẵng ngày 20-26/4/2015

CV chiêu sinh tại Đà Nẵng ngày 20-26/4/2015

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn lao động về việc tổ chức Huấn luyện "Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động", Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức khoá huấn luyện giảng viên tại TP Đà Nẵng từ 20-26/4/2015 New Doc 36 … Đọc Thêm

Khai mạc lớp giảng viên an toàn

Khai mạc lớp giảng viên an toàn

Sáng ngày 25/2/2015 tại Hà Nội, Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức khai giảng lớp huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động đầu tiên đón chào năm 2015. Tới dự và khai mạc lớp học có ông Nguyễn Anh Thơ - Cục phó Cục An toàn lao động -  Bộ lao động thương binh xã hội. … Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh lớp giảng viên ATLĐ, VSLĐ tại Đà Nẵng

Công văn chiêu sinh lớp giảng viên ATLĐ, VSLĐ tại Đà Nẵng

cv 2 … Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh tại Đà Nẵng

Công văn chiêu sinh tại Đà Nẵng

Đọc Thêm

Công văn chiêu sinh lớp đào tạo giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Công văn chiêu sinh lớp đào tạo giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Đọc Thêm

Page 6 of 10« First...456789...Last »